Persbericht – Minister informeert Kamer, maar cijfers wapenexport ontbreken

Amsterdam 7 juli 2014 – Ondanks een concrete toezegging heeft minister Timmermans de Nederlandse wapenexportcijfers van 2013 niet voor het zomerreces openbaar gemaakt. In februari, tijdens bespreking van de vertraagde wapenexportcijfers over 2012, is dit aan de Tweede Kamer toegezegd, maar in zijn recente Kamerbrief over het wapenexportbeleid maakt de minister hiervan geen melding. Dat betekent, dat Kamer en publiek niet op grond van actuele informatie het regeringsbeleid ten aanzien van wapenexport kunnen beoordelen. Zeker gezien de gespannen situatie in het Midden-Oosten is dat onbegrijpelijk, vindt Stop Wapenhandel.

Een aantal grote orders voor 2013 zijn al bekend, dankzij het nieuwe notificatiesysteem aan het parlement van orders boven de 2 miljoen euro. Daaronder bevinden zich onder andere export naar Jordanië, Oman, Egypte en Algerije.

De positie van de regering ten aanzien van bestemmingslanden in het instabiele Midden-Oosten is naar het zich laat aanzien terughoudend, maar er glippen ook leveringen tussendoor, zoals vorig jaar naar Bahrein. Voor de controlerende taak van de Kamer en voor het maatschappelijk debat is publicatie van actuele informatie over wapenexport dan ook van groot belang.

 

Steun Stop Wapenhandel

Doneer