Persbericht Stop Wapenhandel – Oproep vredesgroepen aan EU: stel wapenboycot in tegen Saoedi-Arabië

Amsterdam 4 februari 2016 – In het kader van de informele EU ministerraad van aanstaande vrijdag en zaterdag in Amsterdam roept Stop Wapenhandel, samen met andere organisaties van het European Network Against Arms Trade (ENAAT), de Europese Unie op tot het instellen van een wapenembargo tegen alle strijdende partijen in het conflict in Jemen, met name Saoedi-Arabië.

Volgens de jaarlijkse EEAS rapportage wapenexport behoren de EU-lidstaten tot de belangrijkste leveranciers van wapens aan Saoedi-Arabië. Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) kwam in de periode 2009-2014 59 procent van Saoedische wapenimporten uit Europa. Tussen 2009 en 2013 verstrekte de Europese landen licenties voor de export van strategische goederen met een totale waarde van € 19 miljard.

Uit onderzoek van Stop Wapenhandel (rapport Dutch arms trade with coalition forces in the Yemen war ) van november 2015 blijkt dat ook Nederland – zij het in bescheiden mate – aan Saoedi Arabië levert.

Ondanks voortdurende berichten over schendingen van het Internationaal Humanitair Recht door de Saoedische coalitie blijven Europese landen tot op de dag van vandaag vergunningen verstrekken voor grote hoeveelheden wapens. Dit is in strijd met het gemeenschappelijk standpunt van de EU betreffende de uitvoer van strategische goederen, waarin duidelijk staat dat lidstaten een wapenexportvergunning zullen weigeren als er een groot risico bestaat dat de goederen gebruikt zullen worden in strijd met het internationaal recht en/of mensenrechten.

De organisaties van het European Network Against Arms Trade doen een publiek beroep op de in Amsterdam verzamelde ministers van Buitenlandse Zaken om

onmiddellijk alle wapenleveranties en andere militaire steun van EU-lidstaten aan Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten op te schorten;

op zo kort mogelijke termijn een EU-wapenembargo (met inbegrip van militaire training) tegen Saoedi-Arabië in te stellen stelt; en

het gemeenschappelijk standpunt van de EU strikt te interpreteren en nationale parlementen toezien op de uitvoering daarvan.

Deze oproep wordt onderschreven door

Kampagne gegen Rüstungsexport bei Ohne Rüstung Leben (Germany) – www.ohne-ruestung-leben.de
Campaign Against Arms Trade (UK) – www.caat.org.uk
Centre Delàs for Peace Studies (Spain) – www.centredelas.org
Group Switzerland Without an Army – GSoA (Switzerland) – http://www.gsoa.ch
Human Rights Institute – (Slowakia) – www.facebook.com/ludskeprava
L’Observatoire des armements (France) – www.obsarm.org
Peace Union of Finland – www.rauhanliitto.fi
Rete Italiana per il Disarmo (Italy) – www.disarmo.org
Stop Wapenhandel (The Netherlands) – www.stopwapenhandel.org
Vredesactie (Belgium) – www.vredesactie.be

 

..