Persbericht – Verbeter controle Europese wapenexport en dual-use goederen

Twee rapporten Campagne tegen Wapenhandel voor wapenexportdebat

Groningen, 2 juli 2012 – Kamerleden moeten beter geïnformeerd worden over de export van zogeheten dual-use goederen – materiaal voor zowel militair als civiel gebruik, zoals sommige optische technologie. Dat stelt de Campagne tegen Wapenhandel in een vandaag verschenen rapport.

Nederland verkoopt jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s nachtzichtapparatuur aan militairen in bijvoorbeeld Colombia, India, Marokko, Saoedi-Arabië en Turkije. Toch blijven deze exporten buiten het jaarlijkse wapenexportoverzicht van de regering aan het parlement. Dual-use exporten aan leger, politie of veiligheidsdiensten moeten worden opgenomen in het regeringsrapport over de Nederlandse wapenhandel, vindt de Campagne tegen Wapenhandel.

In een ander rapport dat vandaag verschijnt roept de Campagne tegen Wapenhandel op tot een strenger Europees wapenexportbeleid. De afgelopen jaren is herhaaldelijk gebleken dat de huidige regelgeving ruimte geeft voor controversiële exporten naar mensenrechtenschenders, conflictgebieden en ontwikkelingslanden. De regering wil dit jaar samen met de andere EU  lidstaten het Europees wapenexportbeleid evalueren. De Campagne tegen Wapenhandel doet enkele concrete voorstellen die tot een sterker Europees wapenexportbeleid moeten leiden.

Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer over het wapenexportbeleid.

Lees het rapport Nederlandse export van dual-use goederen in kaart gebracht
(januari 2009 t/m juni 2011)

Lees het rapport Naar een restrictiever Europees wapenexportbeleid
Voorstellen bij de evaluatie van het Gemeenschappelijk Standpunt