Persbericht – Vredesgroepen in actie tegen Europees gemeenschapsgeld voor militair onderzoek

EU moet vrede bevorderen, niet de wapenindustrie subsidiëren!

13-09-2016 – Amsterdam, Barcelona, Bratislava, Brussels, Helsinki, London, Lyon, Prague, Rome, Stockholm – – Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel roept het Europees parlement en de parlementen van EU lidstaten op om niet in te stemmen met subsidiëring van militair onderzoek vanuit het Europees onderzoeksbudget.

De parlementsleden wordt gevraagd om de Preparatory Action (PA) on Defence research te verwerpen, die de Europese Commissie wil opnemen in het EU budget voor 2017. “Europa moet de vrede bevorderen, niet de wapenindustrie subsidiëren” stelt Wendela de Vries van Stop Wapenhandel, een van de deelnemende organisaties.

Na jaren van hardnekkige lobby van vooral wapenindustriekoepels als ASD, en met steun van een aantal Lidstaten en Europarlementariërs, staat de EU op het punt om onderzoek voor wapenproductie te gaan subsidiëren met Europees publiek geld. In het budgetvoorstel voor 2017 is een Preparatory Action (PA) on Defence research (Voorbereidende actie voor defensieonderzoek) opgenomen, die is geschreven door een adviesgroep (Group of Personalities) die voor meer dan de helft bestaat uit vertegenwoordigers van de industrie. De Europese Commissie heeft de PA al overgenomen, de politieke beslissing moet nu genomen worden door het Europees Parlement en de EU Lidstaten.

Tot nu toe werd militair onderzoek uitgesloten van het EU budget. Met ingang van het nieuwe budget dreigt dit te veranderen, en deze PA is nog maar een eerste stap. Het lange-termijndoel is om een volledig militair Europees Defensie Onderzoeksprogramma op te zetten ter waarde van EUR 3.5 miljard over 2021-2027. Omdat het totale EU budget al vaststaat betekent dit noodzakelijkerwijs forse bezuiniging op andere – civiele – projecten. Bovendien is het expliciete hoofddoel van deze subsidies het handhaven van de concurrentiepositie en exportcapaciteit van de wapenindustrie. Veel EU wapenexport gaat naar instabiel regio’s of naar mensenrechtenschenders als Saoedi- Arabië. In 2014 werd in de EU voor meer dan 31,5 miljard euro aan wapenexportvergunningen voor het Midden-Oosten afgegeven.

Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel roept Europese en nationale parlementariërs op om de toelating van de wapenindustrie tot Europese onderzoeksbudgetten tegen te houden. Onderzoeksgeld moet gaan naar projecten op het gebied van conflictoplossing en conflictpreventie, met name naar geweldloze projecten en projecten die oorzaken van conflicten, zoals klimaatverandering, tegengaan.

Meer informatie is te vinden in de ENAAT Position Paper on the proposal of Preparatory action on Defence research

Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (European Network Against Arms Trade ENAAT) is opgericht in 1984 en bestaat uit groepen uit 13 landen, en enkele internationale organisaties, die wapenhandel zien als een bedreiging van vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling.

 

 

..