NDS: War criminals at work, ook in Rotterdam

Persbericht: Aktiegroep Tegen Militaire Transporten. Rotterdam, dinsdag 1 april 2003

Vandaag heeft de Aktiegroep Tegen Militaire Transporten het maritieme vervoersbedrijf Nile Dutch Africa Line (NDS) aan het Rotterdamse Westblaak 95 bezocht. Voor de deur werd het spandoek “War criminals at work” ontrold, terwijl een vijftiental activisten het kantoor binnenwandelde. Zij spraken het personeel erop aan dat de NDS schaamteloos geld verdient aan de verschrikkelijke oorlog in Irak.

Al in februari sloot de NDS een lucratief contract met het Amerikaanse leger voor het vervoeren van materieel. De NDS haalt hiervoor drie zogenaamde ‘roll-on-roll-off’ schepen van de vaste lijndienst, zodat de volledige capaciteit van de schepen beschikbaar is voor het Amerikaanse leger.

De aktievoerders spraken met Meindert van Genderen, Director Technical and Legal Affairs van de NDS. Van Genderen verklaarde dat het bedrijf geen ethische afwegingen maakt bij het sluiten van contracten, maar zich slechts bekommert om het (financieële) belang van het bedrijf. Volgens hem neemt de NDS met dit contract geen politiek standpunt in voor of tegen de oorlog in Irak. Voor de aktievoerders is het echter duidelijk dat het vervoeren van oorlogsmaterieel voor het Amerikaanse leger een wezenlijke bijdrage levert aan het oorlogsgeweld.

De NDS heeft tegenover de aktievoerders verklaard dat het onwaarschijnlijk is dat zij het contract, dat in mei afloopt, zal verlengen. De Aktiegroep Tegen Militaire Transporten vindt dat de NDS nu haar verantwoordelijkheid moet nemen en het contract onmiddellijk moet opzeggen.

De activiteiten van de NDS zullen nauwlettend worden gevolgd door de aktiegroep.