Exportkredietverzekeringen van de overheid veel gebruikt voor wapenleveranties

Persbericht, 20 augustus 2003

Sinds een jaar rapporteert de Nederlandse exportkredietverzekeringsbank Gerling NCM de voor de overheid afgesloten exportkredietverzekeringen. Deze verzekeringen zijn een waarborg voor de terugbetaling van exportkredieten met een hoog risico. Om risicovolle exporten toch niet te laten stranden neemt de overheid deze risico’s voor haar rekening.

In Nederland is de Gerling NCM belast met de uitvoering hiervan. In een op het internet geplaatste tabel staan alle verstrekte polissen vanaf 5 augustus 2002. In deze tabel is bijvoorbeeld te vinden naar welk land de goederen of diensten gaan. In het eerste jaar dat deze gegevens openbaar zijn gaat het om zeven leveringen aan Ministeries van Defensie in een vijftal landen.
NB: Gerling NCM heet nu Atradius. Een overzicht van de verstrekte polissen.

Het blijkt dat deze zeven transacties 18% van het totaalbedrag uitmaken. Ter vergelijking: De totale export van militaire goederen door Nederland bedraagt niet meer dan 0,2% van de totale export. In totaal gaat het in de periode augustus 2002 – juli 2003 om een verzekerd bedrag van 144 miljoen euro voor wapentransacties. Bij een gemiddelde Nederlandse wapenexport van 500 miljoen euro per jaar (1997-2001) is dat een kwart van alle orders. Deze gegevens geven aan dat wapenexporteurs buitensporig veel baat hebben bij deze faciliteit. Vooral Nederlands grootste wapenfabrikant Thales Nederland maakt veel gebruik van de exportkredietverzekering die de overheid aanbiedt.

Het gaat om exporten naar Indonesië, Jordanië, Turkije, Venezuela en Zuid-Korea. Veel leveringen zouden vanwege het risico van wanbetaling waarschijnlijk niet plaatsvinden als deze regeling niet bestond. De overheidssteun is dan ook een middel om de wapenexport te bevorderen. Zo speelt de overheid een actieve rol in de bewapening van landen waar mensenrechten door de krijgsmacht met voeten worden getreden (Indonesië, Jordanië en Turkije). Het leger van Venezuela is ook geen bron van stabiliteit en zelfs Zuid-Korea, gelegen in een van de gevaarlijkste gebieden ter wereld, wordt met deze exportsteun wapens verkocht.

Wapenleveranties verminderen het uitzicht op een politieke oplossing van conflicten. De Campagne tegen Wapenhandel pleit daarom voor het afschaffen van de verstrekking van exportkredietverzekeringen voor wapenexporten.

Voor meer informatie:
Martin Broek, Campagne tegen Wapenhandel, tel. 020-6164684 / 06-29146084

Zie ook: Factsheets