Petitie EU geld naar duurzaam niet naar wapens!

Teken de petitie! De Europese Commissie wil €13 miljard begroten voor ontwikkeling van nieuwe wapens. Dat zou veiligheid, banen en nieuwe technologie moeten opleveren. En dan kan de wapenindustrie goedkoper produceren en meer exporteren. Wij zien liever meer banen en nieuwe technologie door investeringen in duurzaamheid en klimaatbeleid. Klimaatverandering is een wereldwijde bedreiging van de veiligheid.

De EU is nu al de tweede wapenexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Investeren in duurzaamheid levert meer veiligheid op dan investeren in nieuwe wapens. En het levert veel zinvoller banen en nieuwe technologie op voor Europa.

Stop wapenhandel is een petitie begonnen om het Europees Parlement wakker te schudden. We roepen op te zorgen dat:

– de Europese Unie investeert in duurzame technologie en klimaatbeleid. Niet in de wapenindustrie.
– regels voor wapenexport streng worden gehandhaafd en niet verder uitgehold.

We gaan de petitie aanbieden aan die nieuwe fractieleiders van het nieuwe parlement na 23 mei. Teken de petitie!