Podcast 3 – Oorlog, wapenindustrie en fossiele economie

Een gesprek over klimaatverandering en de reactie daarop van krijgsmacht en wapenindustrie.

Luister de podcast op deze pagina of abonneer je via Spotify of Apple.

In deze podcast vertelt Wendela de Vries van Stop Wapenhandel over de impact van de wapenindustrie en de krijgsmacht op klimaatverandering en klimaatrechtvaardigheid. Zijn de wapenindustrie en de krijgsmacht noodzakelijk in een, mede door klimaatverandering, instabieler wordende wereld of zijn zij een onderdeel van het probleem?

Wil je mee praten en denken over klimaat en veiligheid? Kom naar de meet up op 6 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Op deze avond zullen we verschillende casussen bespreken waar Westerse wapenhandel en interventies klimaatverandering hebben gefaciliteerd. Natuurlijk gaan we weer praten over wat wij kunnen doen en hoe de vredesbeweging en de klimaatbeweging beter kunnen samenwerken.

Voor meer informatie ga naar www.stopwapenhandel.org of www.facebook.com/events/457252961563732/ .

Podcast algemeen.

Problemen als terrorisme, klimaat en migratie worden vaak geframed als veiligheidsproblemen. En bij veiligheidsproblemen ligt de inzet van wapens al snel voor de hand als oplossing. Maar wat wordt er opgelost? Er wordt voorbij gegaan aan oorzaken, die vaak complex en dieperliggend zijn.

De vraag is dan ook of de inzet van wapens op de lange termijn wel leidt tot meer veiligheid. Of is dit vooral voordelig voor de wapenindustrie?

In een serie podcasts en meet-ups gaat Benjamin van Stop Wapenhandel dit uitzoeken. Het veiligheidsbeleid wordt nu grotendeels bepaald door ‘veiligheidsexperts’ en vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Het wordt tijd dat wij ons mengen in de discussie.

 

 

Steun Stop Wapenhandel

Doneer