Raketschild verder ontwikkeld

Raketschild verder ontwikkeld

Uit ’t Kan Anders, nr. 3 2006

In het bekende lijstje verdragen dat de Verenigde Staten niet hebben ondertekend sinds Bush aan de macht is staat ook het opheffen van de ABM-verdrag. Sinds het verdwijnen hiervan is het mogelijk om een systeem te ontwikkelen om vijandelijke intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) onschadelijk te maken. Daardoor worden deze ICBM’s minder slagvaardig. Dat mag op het eerste gezicht goed lijken, maar een logische reactie vanuit een militaire optiek is het ontwikkelen van meer raketten om de slagkracht op gelijke hoogte te houden, dat geldt natuurlijk alleen voor landen die dit kunnen en willen betalen. Het ABM-verdrag had dus een positieve invloed op het beperken van deze wapens en verhinderde een stap in een almaar doorgaande bewaperningsspiraal. Er was dan ook nogal wat protest tegen de Amerikaanse politiek.

In 2001 beschreef de Campagne tegen Wapenhandel al de programma’s die in Europa werden ontwikkeld als onderdelen van het raketschild. Recentelijk is een aantal artikelen verschenen over de Nederlandse bijdragen hieraan. Deze onderbouwen onze visie van destijds. Zo beschreef Jane’s International Defence Review de ontwikkelingen die plaats vinden bij Thales Nederland. Een radar van Thales is bedoeld om de raketten op te sporen, – een eerste stap voor op zee gestationeerd raketschild tegen ballistische raketten (TMBD). – De tweede stap wordt ook al voorzien door Thales. Het gaat hier om het plaatsen van een raket (SM-3) die een ballistische raket buiten de atmosfeer kan treffen. Thales voorziet een grote markt voor zijn radar. Hij kan geplaatst worden op 26 marineschepen van Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland en Zuid-Korea.

Het Nederlandse marineblad wijst erop dat de vierjaarlijkse analyse van hjet Amerikaanse defensiebeleid, the Quadrennial Review, ruimte over laat voor samenwerking met de bondgenoten, waaronder missile defence. ‘Versterkte samenwerking lijkt mogelijk, aldus kolonel ter Zee Windt. Overigens noemt Windt nog een aantal gebieden waarop samenwerking mogelijk is: de training en uitrusting van troepen in het Midden-Oosten én Afrika en samenwerking tussen de special forces.

Bronnen: ‘Thales Nederland tests SMART-L modified for theatre ballistic missile defence role,’ JIDR, 4/2006; Martin Broek en Frank Slijper, ‘Theatre Missile Defence; First steps towards global missile defence,’ mei 2001, PENN-NL, Working Group Eurobomb; en De Amerikaanse 2006 Quadrennial Defense Review.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer