4 december 2008 Raketten of rekenschriften? Debat

Inleiding

Artikel 26 van het Handvest van de Verenigde Naties verplicht lidstaten om te streven naar internationale vrede en veiligheid op een wijze waarbij een zo gering mogelijk deel van wat de wereld aan mensen en middelen te bieden heeft wordt uitgetrokken voor bewapening. Militaire uitgaven van ontwikkelingslanden gaan ten koste van sociale uitgaven, bijvoorbeeld voor onderwijs en gezondheidszorg.  In april dit jaar maakte de Algemene Vergadering van de VN de balans op van de vooruitgang voor het halen van de Milleniumdoelen. Met nog zeven jaar te gaan tot 2015, het streefjaar voor de Milleniumdoelen, is er nog veel te doen. Het hoofd van het VN-Bevolkingsfonds, Thoraya Ahmed Obaid, noemde kinder- en moedersterfte de meest ’trieste en shockerende’ vorm van ongelijkheid tussen rijk en arm. Een van de grote problemen is het tekort aan geschoold medisch personeel in ontwikkelingslanden. Afrika en Azië hebben een onmiddellijk tekort aan 334.000 vroedvrouwen. Om hier iets aan te doen is 6 miljard dollar (3,9 miljard euro) per jaar voldoende. Evenveel, aldus Obaid, als de wereld gedurende anderhalve dag uitgeeft aan wapens.

Nederland steunt de Milleniumdoelen, maar exporteert wel dure wapensystemen naar ontwikkelingslanden. Ons land heeft de mogelijkheid om wapenexportvergunningen te weigeren op grond van een set criteria, waarbij onder meer gekeken wordt naar de “compatibiliteit van de wapenuitvoer met de technische en economische capaciteit van het ontvangende land, rekening houdend met de wenselijkheid dat de staten aan hun legitieme behoeften inzake veiligheid en defensie voldoen met zo gering mogelijke aanwending van menselijk en economisch potentieel voor bewapening.

Raketten of rekenschriften? 

Wapens exporteren naar landen die hun Milleniumdoelen niet halen, is dat niet tegenstrijdig? In het debat Raketten of rekenschriften leggen de Campagne tegen Wapenhandel en de Evert Vermeer Stichting deze vraag voor aan Kamerleden, ontwikkelingsorganisaties en andere betrokkenen.
M.m.v. onder meer Martijn van Dam (woordvoerder Buitenlandse Zaken PvdA), Krista van Velzen (woordvoerder Wapenexport SP), Farah Karimi (directeur OxfamNovib), Paul Rusman (docent Politieke Wetenschappen RUG) en Francisco van Jole (journalist). Het debat vindt plaats onder leiding van Ruben Maes.

Donderdagavond 4 december, Felix Meritis Amsterdam, aanvang 19.30 uur 

De toegang is gratis. Aanmelden via info@stopwapenhandel.org.

De afgelopen jaren is er veel geschreven over de relatie tussen bewapening en ontwikkeling, over corruptie bij het tot stand komen van militaire deals en over exportkredieten voor militaire exporten naar ontwikkelingslanden. Voor wie meer wil lezen over achtergronden en dilemma’s, klik hier voor een literatuuroverzicht.

Coherentie in het ontwikkelingsbeleid

De Evert Vermeer Stichting (EVS) wil politici en het publiek bewust maken van de – vaak onbedoelde – schadelijke gevolgen van Nederlands en Europees beleid voor mensen in ontwikkelingslanden. Bekijk de coherentiewebsite van de EVS met onder Economische Zaken en Defensie een aantal voorbeelden van incoherent ontwikkelingsbeleid in relatie tot militaire export naar ontwikelingslanden.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer