Security nieuwe lucratieve markt voor wapenindustrie

Amsterdam, 14 november 2012 — Steeds vaker worden voor veiligheidsvraagstukken technologische oplossingen gekozen, aangedragen door het bedrijfsleven. Voor de wapenindustrie en nieuwe gespecialiseerde ondernemingen creëert dit een nieuwe lucratieve markt in tijden van slinkende defensiebudgetten. Het is de vraag of hiermee het belang van de samenleving gediend is, of vooral dat van de beveiligings- en wapenindustrie. Dat staat in het vandaag verschenen rapport van de Campagne tegen Wapenhandel ‘Militarisering van security‘.

Het rapport geeft een inventarisatie van Nederlandse bedrijven die actief zijn op de markten voor homeland security (binnenlandse veiligheid), border security (grensbeveiliging) en cyber security (digitale veiligheid). Cyber security bedrijven Group 2000, Pine Digital Security en Digivox zijn internationaal gezien belangrijke leveranciers van afluister- en interceptieapparatuur. EADS en TNO springen eruit als bedrijven die breed actief zijn op veiligheidsgebied en veel Europees onderzoeksgeld opstrijken uit het EU programma voor veiligheidsonderzoek

Scheepsbouwer Damen leverde patrouilleschepen voor ondermeer grensbewakingstaken aan Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, en Bulgarije, in het eerste geval betaald met Europese subsidie. Ook Nederlands subsidiegeld wordt gebruikt. Met 1,5 miljoen van de gemeente Den Haag en het Ministerie van Economische Zaken werd begin dit jaar de Hague Security Delta opgericht dat probeert Den Haag als internationaal security centrum te positioneren.

De snel opkomende security sector richt zich ook op de export. Dat vraagt om een alerte overheid die voorkomt dat Nederlandse technologie wordt gebruikt tegen legitieme oppositie of bij mensenrechtenschendingen. Het rapport van de Campagne tegen Wapenhandel verschijnt aan de vooravond van de jaarbijeenkomst van de Nederlandse wapenindustrielobby NIDV, die zich nadrukkelijk profileert als ‘voor Defensie en Veiligheid.’

Het rapport militarisering van security is hier te downloaden