SGP

Verkiezingsprogramma

De SGP schrijft niets over wapenexportbeleid, maar wil wel fors meer wapens aankopen en steun voor de Nederlandse wapenindustrie intensiveren. Ten behoeve van een “sterke, moderne en flexibele defensie” moet Nederland investeren in “de modernste middelen en technologieën”. De SGP wil onder meer minimaal 52 F35-gevechtsvliegtuigen, vier onderzeeboten, vier M-fregatten en mogelijk nieuwe patrouillevliegtuigen aanschaffen, en drones van de krijgsmacht bewapenen.

De partij wil Nederlandse bedrijven inschakelen voor de bouw van nieuwe onderzeeboten en fregatten en bepleit meer in het algemeen: “Om innovatie en werkgelegenheid te stimuleren heeft uitbouw van de Nederlandse Defensie-industrie voorrang. Denk aan de marine- en radarbouw. Daarbij is het van belang de juiste kennis en kunde in huis te hebben en te houden. In algemene zin blijft samenwerking tussen defensie en bedrijven (denk aan ‘Frontdoor’) van groot belang.”

In de Kamer

De SGP-fractie bemoeide zich weinig actief met het thema wapenexport. De fractie steunde enkele moties voor het beperken van wapenexport naar Saoedi-Arabië en Turkije, maar stemde tegen andere moties van die strekking en ook tegen een stop op wapenleveranties naar Egypte.

De partij steunde het instellen van een vergunningplicht voor de export van surveillancetechnologie en een verbod op het besteden van ontwikkelingssamenwerkingsgeld aan grensbewaking. Het aanspreken van Israël op wapenleveringen aan Myanmar en het afzien van het aankopen van ‘smart vests’ voor Nederlandse militairen bij het Israëlische wapenbedrijf Elbit konden niet op steun van de SGP rekenen.

De fractie liep voorop bij pogingen tot meer steun voor de Nederlandse wapenindustrie, in het bijzonder voor de inschakeling van Nederlandse bedrijven bij de bouw van nieuwe onderzeeboten. Het was mede-indiener van twee moties op dit vlak. De SGP stemde ook voor het oprichten van het Defensiematerieelfonds en voor het instellen van onderzoek naar EU-wapenexportrichtlijnen en mogelijke belemmeringen voor de Nederlandse industrie door de vermeend strenge Nederlandse toepassing daarvan.

Terug naar ‘Wapenhandel en de verkiezingen’

Steun Stop Wapenhandel

Doneer