Shadow World film 12 december Den Haag

Haagse Mug filmvertoning van documentaire ‘Shadow World’ (van Johan Grimonprez en Andrew Feinstein) over de schimmige internationale wapenhandel, waar winst belangrijker is dan mensenlevens. Nagesprek met Stop Wapenhandel.

Houtrustkerk Den Haag, Houtrustweg 1 aanvang 20.00 uur inloop 19.30 uur

In de nasleep van iedere oorlog duiken er geruchten op van omkoping, belangenvermenging en onethisch winstbejag. Over de schimmige wereld van wapenhandelaren, corruptie, hebzucht, smeergeld en achterkamerpolitiek. Maar ook over geheime diensten, militaire bevelhebbers, politici en wereldleiders van wie het morele kompas helemaal op tilt is geslagen. Hun enige belang lijkt de oorlog zo lang mogelijk te laten duren om zoveel mogelijk geld te verdienen. Aan de hand van getuigenissen van onderzoeksjournalisten, wapenhandelaren, lobbyisten en politici, toont de documentaire Shadow World hoe de internationale wapenhandel een bedreiging vormt voor de democratie. Niet alleen in de landen waar de wapens worden gebruikt, maar ook in het Westen, waar ze worden gemaakt. Wendela de Vries van Stop Wapenhandel zal na afloop de Nederlandse situatie toelichten en mogelijkheden tot verzet bespreken.

meer informatie www.haagsemug.nl
 

Steun Stop Wapenhandel

Doneer