Verzeker robuuste inzet

Uit: ’t Kan Anders, juli 2007

Steeds opnieuw ben ik weer verbaasd over wat je allemaal kan kopen.

Dit maal is de oorzaak van mijn verbazing een advertentie van DFD, De Financiële Dienstverleners. Achter op het blad van de militaire vakbond AFMP adverteren zij met een verzekering die molest niet uitsluit.

Onder molest wordt onder andere verstaan: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer en muiterij. Maar ook optreden in VN-verband. Molest is vaak uitgesloten op verzekeringen en de verzekeraar keert in geval van schade niet uit. “DFD Optimaal biedt wel dekking,” zo stelt de verzekeraar. “Neemt u deel aan een vredesoperatie (VN) of een crisisbeheersingsoperatie die voldoet aan de NAVO-omschrijving Non-aricle 5* Crisis Response Operation,” dan wordt wel uitgekeerd.
Ik vraag me af waarom ik van een dergelijke advertentie een wee gevoel in mijn maag krijg. Ik snap best dan militairen die op een gevechts- of vredesmissie gaan zich willen verzekeren. Dat staat immers los van mijn visie op die missies zelf. Toch zit het me niet lekker. Een deel van de verklaring zit in de luchtige tekst dat er dekking wordt geboden “voor die momenten dat het echt spannend begint te worden.” Het is reclametaal die geen recht doet aan de verschrikkingen die ook onderdeel kan zijn van de uitzendingen. Dit geldt wat mij betreft zowel de Nederlandse militair als de andere slachtoffers. Bovendien snap ik niet waarom soldaten, die om hun moraal te versterken altijd ‘onze jongens’ worden genoemd, zich op de vrije markt zouden moeten verzekeren als het geld gaat kosten. Als vadertje staat ze uitzendt, dan laadt Den Haag de verantwoordelijkheid op zich ook de schade voor haar rekening te nemen. 

* Artikel vijf is het bekende een aanval van een niet NAVO-lidstaat op een NAVO-lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten.  

Tweedehandsjes

Het Nederlandse leger zucht en steunt onder de interventie in Afghanistan. Materieel verslijt in een hoog tempo. De budgetten worden allemaal overschreden. Dat is niet vol te houden. Onlangs stuurde Minister Middelkoop van Defensie een brief naar de Tweede Kamer met daarin een oplossing voor de financiële problemen. De minister maakt in die brief een keuze voor een afgeslankt leger – goed nieuws voor de lezer van ’t Kan Anders -, maar dat wel in het hoge geweldspectrum, mooi woord voor oorlog, kan blijven deelnemen. Een daarmee is het positieve van de afslanking geheel verdwenen. De afslanking heeft nog een nadeel. De wapens die het Nederlandse leger verdwijnen niet linea recta de hoogovens van IJmuiden in maar daarvoor wordt een klant gezorgd. Even opletten dus wie de F-16’s, Leopards en pantserhouwitsers (zware kanonnen op wielen) gaan kopen. Want gek genoeg wordt de Tweede Kamer niet meer geïnformeerd over de verkopen Neerlands grootste wapenhandel, de Staat.

Nieuw spul

Ook aan de andere kant is Afghanistan goed voor de verdiensten van de industrie.Neerstortende helikopters worden vervangen en extra luchttransport is noodzakelijk. Maar ook de in Afghanistan al rondrijdende voertuigen verslijten in een ongekend snel tempo en moeten vervangen worden. Zo las ik onlangs in de vakpers – de Tweede Kamer is nog niet op de hoogte gesteld – de wens van het ministerie van Defensie om de volgende nieuwe voertuigen te kopen:
–     vijftig voertuigen voor de special forces,
–     4000 Mercedes voertuigen moeten worden vervangen door de bij Jacobse & Van Es types zo populaire Amerikaanse       Humvee’s,
–     bijna 1.000 voertuigen voor ladingen tot 600 kg,
–     meer dan 2.000 voertuigen voor ladingen tot 1.200 kg,
–     en tenslotte wordt gezocht naar een vervanger van de vrachtwagens die een lading van vier tot vijf ton kunnen vervoeren.
Kortom het Nederlandse leger zoekt een heel nieuw wagenpark.

Bron: Jane’s Defence Weekly 27 juni 2007, p. 29

Steun Stop Wapenhandel

Doneer