kubus & bangbang

Uit: ’t Kan Anders, september 2007 Kubus & Bangbang

Niet altijd volg ik even goed wat er om me heen gebeurd. Wat mensen met hun mobieltjes uit kunnen spoken bijvoorbeeld is voor mij vol raadsels. Het kijken naar films en clips op internet is ook zo’n gebied waar ik een leek ben. Dat is jammer, want er is een hele wereld waar ik daardoor geen weet van heb. Via het vierde net van de publieke omroep – op het internet vind je dat (www.omroep.nl) – kwam ik op een muziekkanaal terecht, met pop muziek die net iets minder gangbaar is dan de muziek van MTV waar ik al zappend wel eens langs kom.
Kubus & Bangbang verbazen mij met een ruig lied en een clip (filmpje bij muziek) waarbij de kijker er niet om heen kan dat conflictdiamanten goor zijn en moeten verdwijnen. Bovendien met een krachige oproep zelf iets te doen. De radicale vorm en teksten zouden op papier nooit zo’n groot publiek bereiken en Kubus & Bangbang komen zo binnen bij mensen die anders nooit iets zouden horen van bloeddiamanten.

You tube

Bijna iedereen heeft inmiddels al wel eens You Tube gehoord. Het is een site met een grote verzameling korte en lange filmpjes. Er is zelfs een luchtig debatprogramma dat de clips (hier gewoon kort filmpje) gebruikt om onderwerpen in te leiden, ‘Wat nu?!’. Dat is ook niet zo moeilijk wat op You Tube is over vrijwel alles wel een clip te vinden.
Beschieting door Nederland in Chora van juni 2007? Op You Tube beelden van de beschietingen.  Het spotje duurt maar 18 seconden, maar geeft wel een idee van de enorme vuurkracht die in Afghanistan wordt gebruikt om het land op te bouwen. (1)
Wie weet dat Molukkers in juli een marineschip bezetten dat door de Schelde is gebouwd en onlangs aan Indonesië is overgedragen? Ik niet, terwijl ik jaren actie heb gevoerd tegen de levering. Op You Tube beelden die door de bezetters zelf zijn gemaakt.(2)
Zoeken op het engelstalige ‘arms trade’ levert vijftig treffers op. Kijk eens naar de korte video van Mark Thomas (ik ben een fan) om te zien hoe kort en krachtig de wapenindustrie van al zijn argumenten kan worden ontdaan.(3) Het Nederlandstalige trefwoord ‘wapenhandel’ levert nog geen treffers op.
1) http://www.youtube.com/watch?v=Ct1uOjhuUuE
2) http://www.youtube.com/watch?v=EDFavZjAcEY
3) http://www.youtube.com/watch?v=O2JxhhqbAD0

JSF in de verkiezingstijd

wouters angelsDe PvdA was gedurende de laatste verkiezingsstrijd bij de tijd en plaatste op de eigen site en ook op You Tube een tekenfilmpje onder de titel Wouter’s Angels. Wouter Bos constateerde een probleem; Balkenende III had wel geld voor de deelname in het JSF programma, maar niet voor het wegnemen van knelpunten in de zorg. Drie vrouwelijke PvdA-kamerleden, de Angels, moesten daar wat aan doen. Tijdens de overdracht van het geld op een donker vliegveld, moesten zij het uit handen grissen van Jan Peter Balkenende op het moment dat deze het aan Bush zou willen overdragen. De Angels slagen in hun missie en krijgen van Wouter een warm: ‘well done, Angels’.
Ruim een half jaar later keert het filmpje zich tegen de PvdA, want onder Balkenende IV doet de PvdA mee aan het uitvoeren van de kleine stapjes in het JSF-project die uiteindelijk tot aanschaf zullen leiden. Het is bij een virtuele actie gebleven.
http://www.youtube.com/watch?v=-wX-nyOACTA

Midden-Oosten nog meer wapens

Begin augustus werd bekend dat de Verenigde Staten het Midden-Oosten nog verder vol willen pompen met wapens. Het spreekwoordelijke kruitvat krijgt er een portie Amerikaanse dynamiet bij. De SP stelde onmiddellijk een serie vragen over deze ontwikkeling. Een paar daarvan:
•       Deelt u de mening dat het onverstandig is van de VS om wapens te leveren aan landen die op gespannen voet met elkaar staan, zoals het geval is tussen Israël en haar Arabische buurlanden? Acht de minister de wapenleveranties bevorderlijk voor de interne rust en veiligheid in de desbetreffende Arabische landen?”
•       Deelt u de mening, zoals verwoord door een deskundige, dat de wapenleveranties aan de omringende landen leidden tot druk op Iran om juist een kernwapen te ontwikkelen?
•       Bent u bereid te protest aan te tekenen tegen het voornemen van de VS?
De antwoorden zijn nog niet binnen. Als ze verrassend zijn, volgende keer meer.

Bron: Vragen van Krista van Velzen over wapenleveranties van de VS aan het Midden-Oosten (7 augustus 2007).

Steun Stop Wapenhandel

Doneer