Wapenhandel en militarisering, de stemmingen in het Europarlement

Hieronder een samenvatting van de moties, amendementen en resoluties waarop het schoolrapport gebaseerd is, met links naar de uitslagen op votewatch.eu

Het rapport zelf is hier te downloaden.

Het rapport met verwijzingen naar votewatch.eu is ook beschikbaar in het Engels.

1. Subsidies en andere steun voor de wapenindustrie

1.1 Geef alle mogelijke ondersteuning aan de wapenindustrie
Individuele paragraaf in een resolutie over het stimuleren van de wapenindustrie
Tijdens de Europese Raad in december 2013 stond het versterken van de Europese wapenindustrie op de agenda. In aanloop naar deze top vroeg een meerderheid van de Europarlementariërs aan de Raad om “alle mogelijke steun” aan de wapenindustrie te geven.
1.2 Een nieuwe subsidiepot voor de ontwikkeling van wapentechnologie
Individuele paragraaf in een resolutie over het sitmuleren van de wapenindustrie
Voorstel van de Europese Commissie: een nieuwe Europese subsidiepot voor de ontwikkeling van nieuwe wapentechnologie. Doel is het verhogen van de winstgevendheid van de Europese wapenindustrie.
EINDEXAMEN
1. Stimuleer de wapenindustrie met subsidies en andere gunstige maatregelen
Resolutie over de het stimuleren van de wapenindustrie
De Europese Commissie nodigt vertegenwoordigers van de wapenindustrie regelmatig uit om gedetailleerd uit te leggen hoe ze kan helpen die industrie meer winstgevend te maken. Het resultaat? Voorstellen voor nieuwe subsidies, tax shelters, en het bevorderen van de wereldwijde wapenhandel.

2. Wapenuitvoer

2.1 Onafhankelijke controle op het naleven van EU criteria over wapenexport
Individuele paragraaf in een voorstel tot resolutie over de Europese wapenexport
Op dit moment zijn er geen gevolgen verbonden aan het schenden van de acht criteria over mensenrechten en democratie in het Europees Gemeenschappelijk standpunt over Wapenexport. Parlement en NGOs moeten de mogelijkheid krijgen om effectief toezicht uit te voeren.
2.2 Wapenexport: mensenrechten zijn belangrijker dan commerciële belangen
Individuele paragraaf in een voorstel tot resolutie over de Europese wapenexport
Zijn mensenrechten en democratie belangrijker dan commerciële en industriële belangen bij de uitvoer van wapens? Een kleine meerderheid van Europarlementariërs vindt van wel. In de praktijk hebben industriële belangen een groeiende invloed op het wapenexportbeleid.
2.3 Striktere en meer uniforme toepassing van het Europees gemeenschappelijk standpunt over wapenexport
Individuele paragraaf in een voorstel tot resolutie over de Europese wapenexport
Controle op wapenuitvoer is sterk verschillend tussen de Europese landen. Dit heeft als gevolg dat wapentechnologie de EU verlaat langs het land met de meest lakse exportcontrole.
2.4 Trek lessen uit de Arabische lente
Individuele paragraaf in een voorstel tot resolutie over de Europese wapenexport
Europese wapentechnologie werd gebruikt voor repressie tijdens de Arabische Lente. Hieruit moeten lessen getrokken worden voor de toekomstige handel in wapens met reppressieve en ondemocratische regimes.
EINDEXAMEN
2. Striktere en meer uniforme controle op wapenexport
Voorstel tot resolutie over de Europese wapenexport
Het Europees Gemeenschappelijk Standpunt over Wapenexport beteknde voor veel landen een stap achteruit in de controle op wapenexport. In dit voorstel tot resolutie werd een duidelijkere en striktere interpretatie gevraagd van dat gemeenschappelijk standpunt.

3. Militarisering van de EU

3.1 Het verlagen van het defensiebudget is onverantwoord
Individuele paragraaf in een rapport over de Europese militaire structuren
De Europese landen spenderen meer aan defensie dan Rusland, China en Japan samen. Wat is er meer onverantwoord in een tijd van bezuinigingen: het verhogen of het verlagen van de defensiebudgetten?
3.2 Verhoog de gezamenlijke inspanning door EU landen voor de ontwikkeling van wapentechnologie
Individuele paragraaf in een resolutie over het sitmuleren van de wapenindustrie
In deze paragraaf roept het Europees Parlement de Europese landen en het Europees Defensie-agentschap op om “de hoeveelheid en kwaliteit” van projecten rond de ontwikkeling van gemeenschappelijke wapentechnologie te verhogen.
EINDEXAMEN
3. Steun voor de militarisering van het Europese beleid
Rapport over het gemeenschappelijk defensie- en veiligheidsbeleid

In dit rapport pleit het Europees Parlement voor een permanent Europees militair hoofdkwartier, voor de ontwikkeling van nieuwe wapentechnologie, voor het inzetten van militaire middelen om handelsstromen en energielevering veilig te stellen, en wil ze de wapenindustrie meer subsidies geven.

4. Drones

4.1 Geen steun voor de initiatieven van het Europees Defensie-agentschap rond militaire drones
Amendement ingediend bij het rapport van over het gemeenschappelijke defensie- en veiligheidsbeleid.
Een van de vijf technologieën waar het Europees defensie-agentschap op focust is de ontwikkeling van militaire drones. Een grote meerderheid van de  Europarlementariërs steunt dit.
4.2 Een Europese militaire drone ontwikkelen is noodzakelijk
Individuele paragraaf in een rapport over de Europese militaire structuren
Het Europees Parlement heeft in een resolutie haar “grote bezorgdheid geuit over de inzet van gewapende drones”. Desondanks benadrukt het regelmatig de noodzaak om militaire drones te ontwikkelen, zonder uitspraak te doen over het bedoelde gebruik.
EINDEXAMEN
4. Bezorgdheid over het gebruik van gewapende drones.
Resolutie over het gebruik van gewapende drones
Met deze resolutie uit het Europees Parlement haar grote bezorgheid over het gebruik van gewapende drones. Het Parlement vraagt aan de Commissie om correct geïnformeerd te worden over het gebruik van Europese subsidies voor de ontwikkeling en de constructie ervan.

5. Budgetvervuiling

5.1 Geen onderzoekssubsidies voor de ontwikkeling van wapentechnologie
Amendement ingediend bij het rapport van over het gemeenschappelijke defensie- en veiligheidsbeleid.
Op papier mogen Europese onderzoekssubsidies enkel gebruikt worden voor civiele toepassingen. In de praktijk heeft de wapenindustrie miljoenen euro’s gekregen voor de onwikkeling van militaire technologie.
5.2 Universiteiten moeten meer samenwerken met de wapenindustrie
Individuele paragraaf in een resolutie over het stimuleren van de wapenindustrie
De ontwikkeling van wapentechnologie is geen taak van universiteiten. Het inzetten van personeel, laboratioria en toestellen voor defensie gerelateerd onderzoek leidt belastinggeld af van civiele naar militaire toepassingen.
5.3 EU battlegroups kunnen gedeeltelijk gefinancierd worden uit het civiele budget van de EU
Individuele paragraaf in een rapport over de Europese militaire structuren
Het gebruik van het algemene budget van de EU om de battlegroups te financieren leidt belastinggeld af van civiele naar militaire toepassingen.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer