Stop Gazprom

Toespraak bij actie tegen Gazprom, samen met Extinction Rebellion

De vreselijke oorlog in de Oekraïne dwingt ons met onze neus opnieuw op onze afhankelijkheid van fossiele brandstof. Oekraïense groepen roepen op: Boycot Gazprom. Daarom staan we hier.

We kunnen gemakkelijk minder Russisch gas gebruiken. En dan moeten we niet, zoals Schulz doet, overstappen op Amerikaans schaliegas. En ook niet op kernenergie. De kerncentrales in de Oekraïne liggen nu in de oorlogszone. Dat is ongelofelijk gevaarlijk.

We moeten nu eindelijk een haast maken met ons energiegebruik verminderen, en we moeten duurzamer enegrie gebruiken. Want de grote bedreiging van onze veiligheid, de klimaatcrisis, die wacht niet.

En het zijn vooral de rijken die veel energie opconsumeren, niet de armen. Dus het zijn de rijken die minder energie moeten gebruiken. De armen mogen niet de dupe worden van maatregelen tegen Rusland

De klimaatcrisis kunnen we alleen met alle landen samen oplossen. Deze oorlog maakt dat nog moeilijker.

De wapenbudgetten verhogen gaat niet helpen. De hoge wapenbudgetten van de NAVO hebben deze oorlog ook niet kunnen voorkomen. We moeten ontwapeningsverdragen afstoffen, we moeten investeren in internationale relaties. Dat moet toch als we samen willen werken aan het oplossen van de klimaatcrisis. En dat is op dit moment de allergrootste dreiging. Naast een kernoorlog.

Van de nieuwe hoge defensiebudgetten die het Nederlandse parlement wil zullen waarschijnlijk onder meer nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen worden gekocht. Dat zijn ontzettende klimaatvervuilers. Dat leidt tot enorm veel extra CO2 emissies door de krijgsmacht. Die is nu al heel erg vervuilend.

Onze veiligheid is er niet bij gebaat als ons geld wordt geïnvesteerd in meer wapens.

Onze veiligheid is er meer bij gebaat als dat geld wordt geïnvesteerd in verduurzaming. Niet alleen hier maar bijvoorbeeld ook het verduurzamen van huizen in Oost-Europa, in Bulgarije, Roemenië, waar met oude en slechte verwarmingssystemen enorm veel gas wordt verspilt en mensen in de kou zitten.

Poetin mag zijn wapens niet meer betalen uit de verkoop van gas.

De oorlog moet stoppen.

En wij moeten van het gas af.