Rapporten

New report presses thorough review of EU arms export control system

November 2011 - European NGOs and academics have launched the report, Lessons from MENA – Appraising EU transfer of military and security equipment to the Middle East and North Africa. The report makes specific recommendations as to how the EU instrument could be improved. lees meer »

Nederland en de wapenhandel

De wapenindustrie heeft wereldwijd een omzet van ruim 400 miljard dollar. Nederland speelt daarin een belangrijke rol. Ons land is een van de grootste wapenexporteurs ter wereld. Er zijn enkele honderden bedrijven in deze sector actief. Voor de meeste van deze bedrijven is het maken van wapens en wapenonderdelen maar een klein deel van hun werk, naast productie voor de civiele markt. lees meer »

European technology arming the world - European Aeronautic Defense and Space Company EADS - May 2011

Report on the military activities of EADS - The European Aeronautic Defense and Space Company (EADS) is a pan-European arms producer. It is an example of formerly national organised defence industries merging for more profit and better access to export markets. EADS is contaminated with all the disgraces of the arms industry: It sells weapons to human rights violators, it produces nuclear weapons and it is subject to fraud investigations. lees meer »

Vrij verkeer - Nederlandse wapendoorvoer onder de Algemene Douanewet - Januari 2011

Nederland is als doorvoerland van vuurwapens en munitie een grote speler. Ondanks de nieuwe Douanewet wordt 98 procent van de wapendoorvoer via Nederland niet getoetst aan het wapenexportbeleid, zo concludeert het rapport 'Vrij Verkeer'. Het rapport leidde tot Kamervragen tijdens het vragenuurtje, en uiteindelijk tot een toezegging van de regering om de controle aan te scherpen. lees meer »

De opkomst van de nieuwe huurling. Over private diensten in de militaire- en veiligheidssector - Januari 2011

Het aantal Nederlandse bedrijfjes dat diensten aanbiedt in de private militaire en veiligheidssector groeit snel. lees meer »

Analyse Nederlandse Wapenexport 2009 - november 2010

De economische crisis heeft bepaald nog geen vat op de Nederlandse wapenexport, zo blijkt uit de analyse van de Nederlandse Wapenexportcijfers over 2009. De waarde van Nederlandse wapenexport steeg in 2009 naar 1,41 miljard euro, 12 procent meer dan de recordwaarde van 2008. lees meer »

Rhetoric or restraint: Trade in military equipment under the EU transfer control system. - November 2010

EU member states claim a leading role in arms trade contol, but new research shows a systemaic violation of their own export rules. This report presents several cases where economic profits or political interests overrules the EU arms export control system. After publication of this report question were asked in Dutch parliament and European parliament. lees meer »

Ontwikkelingscriterium voor wapenexport. regels, belangen en Milleniumdoelen. - Oktober 2010

Bewapening legt een groot beslag op schaarse economische middelen. Vooral wapenexporten naar ontwikkelingslanden baren in dit verband zorgen. lees meer »

Wapenwedloop in Zuid Amerika en de export van Nederland - maart 2010

Zuid-Amerika, de regio met de meest scheve inkomensverdeling ter wereld, geeft steeds meer uit aan wapens. Met recht kan gesproken worden over een wapenwedloop, aldus de Campagne tegen Wapenhandel in een vandaag verschenen rapport. lees meer »

Nederlandse patrouilleschepen voor Nigeriaans leger - Februari 2010

Uit de website van Economische Zaken bleek dat op 21 april 2009 een vergunning was afgegeven voor de export van “patrouilleschepen, voorzien van bepantsering” met bestemming Nigeria, ter waarde van 4,8 miljoen euro. lees meer »

Inhoud syndiceren