Rapporten

Brochure Europa en de wapenhandel: van exportcontrole tot industriebeleid

De Europese strijdkrachten en de machtige wapenindustrie hebben een grote invloed op het Brusselse beleid. Mede door hun invloed is bijvoorbeeld in het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid opgenomen dat de EU streeft naar een versterking van de Europese defensie-industrie. lees meer »

Fregatten voor de koning, schulden voor Marokko

Terwijl de protesten in Marokko tegen het autoritaire regime van koning Mohammed de Zesde (M6) aanhouden, levert Nederland binnenkort het tweede van in totaal drie marinefregatten af. De fregatten zijn gebouwd op de werf van Damen/De Schelde in Vlissingen. Het eerste fregat is al in gebruik. Op dit moment wordt bij de Nederlandse marine in Den Helder Marokkaans marinepersoneel getraind in het gebruik van het zeer geavanceerde schip. lees meer »

Dutch arms export report analysis 2010

January 2012 - Each year the Campagne tegen Wapenhandel publishes a critical report of the Dutch arms export figures and policy. The analysis of 2010 is now available in English. lees meer »

Kritische analyse Nederlands Wapenexportbeleid gepubliceerd

Ondanks eerdere toezeggingen weigert de regering wapenexport naar dictaturen te stoppen. Daarmee geeft ze geen gevolg aan de lessen van de Arabische Lente. Dat schrijft de Campagne tegen Wapenhandel in haar vandaag gepubliceerde ‘Analyse Nederlandse wapenexport 2010’. Op de foto: Op weg naar het Parelplein, Bahein, 17 februari 2011: een M113 en een YPR-765. Nederland leverde beide typen. lees meer »

Onderzoekers dringen aan op grondige herziening EU wapenexportrichtlijnen.

Brussel, 10 November 2011 -- Vandaag verschijnt het rapport Lessons from MENA – Appraising EU transfer of military and security equipment to the Middle East and North Africa, geschreven door een groep Europese wapenexportonderzoekers, als bijdrage aan de herziening van het EU Gezamenlijk Standpunt Wapenexport. Het rapport geeft specifieke aanbevelingen ter verbetering van de EU wapenexportcontrole. Herziening van het Gezamenlijk Standpunt wapenexport zal nog in 2011 een aanvang moeten nemen en wordt gezamenlijk uitgevoerd door de EU lidstaten. lees meer »

New report presses thorough review of EU arms export control system

November 2011 - European NGOs and academics have launched the report, Lessons from MENA – Appraising EU transfer of military and security equipment to the Middle East and North Africa. The report makes specific recommendations as to how the EU instrument could be improved. lees meer »

Nederland en de wapenhandel

De wapenindustrie heeft wereldwijd een omzet van ruim 400 miljard dollar. Nederland speelt daarin een belangrijke rol. Ons land is een van de grootste wapenexporteurs ter wereld. Er zijn enkele honderden bedrijven in deze sector actief. Voor de meeste van deze bedrijven is het maken van wapens en wapenonderdelen maar een klein deel van hun werk, naast productie voor de civiele markt. lees meer »

European technology arming the world - European Aeronautic Defense and Space Company EADS - May 2011

Report on the military activities of EADS - The European Aeronautic Defense and Space Company (EADS) is a pan-European arms producer. It is an example of formerly national organised defence industries merging for more profit and better access to export markets. EADS is contaminated with all the disgraces of the arms industry: It sells weapons to human rights violators, it produces nuclear weapons and it is subject to fraud investigations. lees meer »

Vrij verkeer - Nederlandse wapendoorvoer onder de Algemene Douanewet - Januari 2011

Nederland is als doorvoerland van vuurwapens en munitie een grote speler. Ondanks de nieuwe Douanewet wordt 98 procent van de wapendoorvoer via Nederland niet getoetst aan het wapenexportbeleid, zo concludeert het rapport 'Vrij Verkeer'. Het rapport leidde tot Kamervragen tijdens het vragenuurtje, en uiteindelijk tot een toezegging van de regering om de controle aan te scherpen. lees meer »

De opkomst van de nieuwe huurling. Over private diensten in de militaire- en veiligheidssector - Januari 2011

Het aantal Nederlandse bedrijfjes dat diensten aanbiedt in de private militaire en veiligheidssector groeit snel. lees meer »

Inhoud syndiceren