Rapporten

Vrij verkeer - Nederlandse wapendoorvoer onder de Algemene Douanewet - Januari 2011

Nederland is als doorvoerland van vuurwapens en munitie een grote speler. Ondanks de nieuwe Douanewet wordt 98 procent van de wapendoorvoer via Nederland niet getoetst aan het wapenexportbeleid, zo concludeert het rapport 'Vrij Verkeer'. Het rapport leidde tot Kamervragen tijdens het vragenuurtje, en uiteindelijk tot een toezegging van de regering om de controle aan te scherpen. lees meer »

De opkomst van de nieuwe huurling. Over private diensten in de militaire- en veiligheidssector - Januari 2011

Het aantal Nederlandse bedrijfjes dat diensten aanbiedt in de private militaire en veiligheidssector groeit snel. lees meer »

Analyse Nederlandse Wapenexport 2009 - november 2010

De economische crisis heeft bepaald nog geen vat op de Nederlandse wapenexport, zo blijkt uit de analyse van de Nederlandse Wapenexportcijfers over 2009. De waarde van Nederlandse wapenexport steeg in 2009 naar 1,41 miljard euro, 12 procent meer dan de recordwaarde van 2008. lees meer »

Rhetoric or restraint: Trade in military equipment under the EU transfer control system. - November 2010

EU member states claim a leading role in arms trade contol, but new research shows a systemaic violation of their own export rules. This report presents several cases where economic profits or political interests overrules the EU arms export control system. After publication of this report question were asked in Dutch parliament and European parliament. lees meer »

Ontwikkelingscriterium voor wapenexport. regels, belangen en Milleniumdoelen. - Oktober 2010

Bewapening legt een groot beslag op schaarse economische middelen. Vooral wapenexporten naar ontwikkelingslanden baren in dit verband zorgen. lees meer »

Wapenwedloop in Zuid Amerika en de export van Nederland - maart 2010

Zuid-Amerika, de regio met de meest scheve inkomensverdeling ter wereld, geeft steeds meer uit aan wapens. Met recht kan gesproken worden over een wapenwedloop, aldus de Campagne tegen Wapenhandel in een vandaag verschenen rapport. lees meer »

Nederlandse patrouilleschepen voor Nigeriaans leger - Februari 2010

Uit de website van Economische Zaken bleek dat op 21 april 2009 een vergunning was afgegeven voor de export van “patrouilleschepen, voorzien van bepantsering” met bestemming Nigeria, ter waarde van 4,8 miljoen euro. lees meer »

Analyse nederlandse wapenexport 2008

De Nederlandse wapenexport steeg in 2008 tot 1,26 miljard euro. Nederland levert defensiematerieel aan onder meer Pakistan, Saoedi-Arabië, Indonesië, en Jemen. lees meer »

Marktplaats voor moordhandel. Militaire beurzen en de Nederlandse wapenlobby. November 2009

Nederlandse defensiebedrijven bieden hun producten aan op wapenbeurzen over de hele wereld.  Deelname aan defensiebeurzen wordt door de overheid ondersteund, vooral met officiële delegaties. Beurzen gericht op binnenlandse veiligheid en anti-terrorisme maken een sterke groei door.  lees meer »

Analysis of Dutch arms exports 2008

The year 2008 was a record year for Dutch arms exports. lees meer »

Inhoud syndiceren