Rapporten

Pensioenfondsen in de Wapenindustrie - een tussenstand juli 2007

In juli 2007 publiceerde de Campagne tegen Wapenhandel het rapport 'Pensioengeld voor oorlogsgeweld'. Hebben de Nederlandse pensioenfondsen naar aanleiding van de maatschappelijke ophef hun beleid inmiddels bijgesteld, en zo ja hoe? Mei 2008 lees meer »

Tien keer nee tegen de JSF - Mei 2008 - nog steeds actueel

Tien redenen waarom het stom is om de Joint Strike Fighter aan te schaffen. lees meer »

The devil is in the detail - februari 2008

An international ban on cluster ammunition would end great human suffering caused by these inhuman weapons. A number of countries however, including The Netherlands, tries to limit the scope of the international Treaty on Cluster Weapons. lees meer »

The devil is in the detail - februari 2008

Een internationaal verbod op clustermunitie moet een einde maken aan het groot menselijk leed dat het veroorzaakt. Een aantal landen, waaronder Nederland, probeert uitzonderingen voor bepaalde typen clustermunitie te bedingen, waardoor een zwak verdrag dreigt te ontstaan. lees meer »

Europese interne markt voor wapens vrij? - februari 2008

Lees de policy briefing voor Tweede Kamerleden   lees meer »

Analyse Nederlandse wapenexport 2006

Voor de derde maal publiceert de Campagne tegen Wapenhandel haar alternatieve jaarrapport van de Nederlandse wapenhandel. Daarin valt een duidelijk stijgende lijn te zien in de wapenverkopen van de afgelopen vier jaar. De verkoop van tweedehands defensiematerieel speelt daarbij een grote rol. lees meer »

Analysis of Dutch arms exports 2006

The Netherlands strengthens its position as major arms exporter, with export licenses worth over one billion euro. There is clearly an increasing trend in Dutch arms exports over the past ten years, and especially the last four years. Sales of surplus defence material have played a key role in this trend. lees meer »

Wereldwijd leverbaar: de overheid als grootste wapenhandelaar - november 2007

Alleen al de afgelopen vier jaar verkocht de Nederlandse staat voor bijna anderhalf miljard euro aan overtollige wapens. Daarmee is de staat al enkele jaren zelf de grootste Nederlandse wapenexporteur. lees meer »

Wapenhandel en militaire samenwerking met Israel - september 2007

Israel is de belangrijkste bestemming voor doorvoer van wapens via Nederland, terwijl de regering officieel een terughoudend beleid voert. Door Mark Akkerman, met een voorwoord van Max Wieselmann, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.  lees meer »

Arms trade and military cooperation with Israel - september 2007 - english summary

Mark Akkerman, October 2007 - Wapenhandel en militaire samenwerking met Israel - English summary Dutch policy on arms trade with Israel is ambiguous. On the one hand, there is a lees meer »

Inhoud syndiceren