Artikelen 2017

EU border security, cooperation with Asia, and military industry profiting

[Presentation at a meeting of the Asia Europe's People Forum, 18 April 2017] According to the International Organisation for Migration over 5,000 refugees have died last year on Mediterranean migration routes to Europe. This is not a coincidence or bad luck, but a foreseeable consequence of EU border policies. These policies are characterized by an one-sided emphasis on boosting and militarising border security, both at the EU external borders and in neighbouring countries. lees meer »

Wapenhandel, EU-grensbewaking en Soedan

[Toespraak voor een demonstratie op 11 april 2017 tegen geweld in Soedan en tegen migratiebeheersing door de EU, georganiseerd door de Darfur Union en Doorbraak] Stel je voor dat je moet vluchten uit of via Soedan, richting Europa. En dan word je gestopt op weg naar of aan de Europese grenzen. Omdat de EU maar één ding wil: vluchtelingen buiten houden. Het maakt niet uit waar ze vandaan komen, wat ze hebben doorgemaakt, waar ze voor vluchten. Stel je nu voor dat je CEO van een groot wapenbedrijf bent. Voor jou betekent dit: geld. De militaire industrie profiteert van oorlog en repressie, en daarna nog een keer van grensbewaking. lees meer »

'Nederland moet stoppen met steun aan militaire coalitie in Midden-Oosten'

Benjamin Baars, Volkskrant Opinie, 11 april 2017 - Miljoenen euro's ontwikkelingsgeld en donaties, opgehaald via Giro 555, gaan naar het straatarme Jemen. Maar als we wapens blijven leveren aan de militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië, dan blijft het dweilen met de kraan open. lees meer »

Voor een vreedzaam Europa

Vredesspiraal no 1 2017 - In mei 1950 stelde de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Schuman voor om “een basis te leggen voor gezamenlijke economische ontwikkeling als eerste stap naar een Europese Federatie, en de toekomst te veranderen van een regio die zich lang heeft gericht op het produceren van oorlogswapens, waarvan vooral zijzelf het slachtoffer werd.” Wat is er terecht gekomen van dit vreedzaam Europa? lees meer »

Westerse wapens houden oorlog Jemen gaande

[ProcesNieuws 111, voorjaar 2017] - Sinds maart 2015 woedt in Jemen een verwoestende burgeroorlog tussen om de macht strijdende Houthi-rebellen en het verdreven regime van president Hadi. Deze gaat vergezeld van een interventie van naburige landen, onder leiding van Saoedi-Arabië, ter ondersteuning van Hadi. De oorlog staat qua internationale belangstelling meestal in de schaduw van die andere afschuwelijke oorlog in het Midden-Oosten, de oorlog in Syrië, waar westerse landen rechtstreeks in het conflict betrokken zijn. Door voortdurende wapenleveringen, met name aan Saoedi-Arabië, speelt het westen echter evenzogoed een uiterst kwalijke rol in Jemen. lees meer »

Bijdrage aan raketschild leidt tot nieuwe nucleaire wapenwetloop

Gepubliceerd in Grenzeloos voorjaar 2017 - Voor zover defensie in de verkiezingsstrijd aan de orde kwam ging het er vooral over dat het budget moest voldoen aan de magische NAVO-norm van 2%. Een norm die geen enkele relatie heeft met behoefte of dreiging maar gekoppeld is aan het BNP. Het huidige budget gaat, met de aankoop van de F-35’s (Joint Strike Fighters) voor een belangrijk deel naar de Amerikaanse wapenindustrie. En nieuwe grote materieelprojecten staan op stapel, onder meer voor de Nederlandse deelname aan het raketschild, dat het precaire nucleair evenwicht verstoort. lees meer »

Europa en de Boze Buitenwereld

Vredesmagazine, voorjaar 2017 - Eind vorig jaar presenteerde Federica Mogherini namens de Europese Commissie een ambitieus Europees Defensie Actieplan. De Commissie vindt dat Europa moet zorgen voor eigen bewapening, onafhankelijk van de VS. Het plan bestaat uit twee delen: er moet geld naar de Research & Technology afdelingen van de Europese wapenindustrie en Europese landen moeten gezamenlijk wapens gaan inkopen en daar extra geld voor vrijmaken, bovenop hun defensiebegrotingen. lees meer »

Tekst Guido van Leemput (Amsterdams Vredes Initiatief) bij protest European Defence Procurement

Europese defensieopdrachten Beste mensen, Voor de derde keer in één jaar is er een bijeenkomst van de wapenindustrie in Amsterdam. In mei vorig jaar kwamen in het Okura Hotel de aandeelhouders van Airbus over hun winsten in aandelen praten. Op 22 juni waren het de marinemensen van MAST (Maritime/Air Systems and Technologies) die in de RAI waren samengekomen. En vandaag hier. lees meer »

Vijandsbeeld Europa klopt niet

Benjamin Baars en Joost Gerrits - Trouw opinie 14/02/2017 De nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft zich in het recente verleden meerdere malen kritisch uitgelaten over de NAVO. Hij noemde de NAVO zelfs ‘overbodig’ en een ‘slechte deal’ waarin Amerika een onevenredig deel van de lasten draagt. Het is verbazingwekkend welke (eenzijdige) wending het publieke debat in Nederland neemt naar aanleiding van de verkiezing van Trump. Een interview met minister van Defensie Hennis in Buitenhof van 22 januari begon met de teksten: lees meer »

European Defence Procurement-bijeenkomst: feestje van de wapenlobby

Op 15, 16 en 17 februari vindt in Amsterdam de bijeenkomst 'European Defence Procurement' plaats. Vertegenwoordigers van krijgsmachten en van de wapenindustrie komen samen om te praten over bewapening, wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek. Ze proberen hun banden nog verder aan te halen. Intussen hebben de grote Europese wapenbedrijven die op de bijeenkomst aanwezig zijn al grote invloed op Europees beleid. Al jaren lobbyen zij, met steeds meer succes, voor hogere defensiebudgetten én voor een militarisering van de EU. lees meer »

Inhoud syndiceren