The devil is in the detail – februari 2008

Een internationaal verbod op clustermunitie moet een einde maken aan het groot menselijk leed dat het veroorzaakt. Een aantal landen, waaronder Nederland, probeert uitzonderingen voor bepaalde typen clustermunitie te bedingen, waardoor een zwak verdrag dreigt te ontstaan.

Een onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel in opdracht van IKV/PaxChristi

The devil is in the detail (Nederlands)
The devil is in the detail (English)