Tien keer nee tegen de JSF – Mei 2008 – nog steeds actueel

Tien redenen waarom het stom is om de Joint Strike Fighter aan te schaffen.

1. De JSF is bedoeld voor aanvalsoorlogen
2. De JSF heeft een kernwapentaak
3. De JSF gaat ten koste van investeringen in vrede en veiligheid
4. De JSF is een financieel drama
5. Over de JSF wordt niet democratisch besloten
6. JSF is een megasubsidiepot voor de Nederlandse militaire industrie
7. De JSF krijgt onbemande concurrentie
8. JSF deelname ondermijnt wapenexportbeleid
9. Dure euro prijst Nederlandse bedrijven uit de markt10. Aanschaf gevechtsvliegtuigen impuls voor tweedehands markt

Lees de toelichting