Ingezonden brief NRC

Verander het beleid

Europarlementariër Hannah Neumann wijst in ‘Controleer de wapenexport’ (14/10) terecht op de tekortschietende controle op Europese wapenexporten. Ondanks regelgeving die dat moet voorkomen, worden stelselmatig wapens geleverd aan landen in oorlog, landen met interne conflicten en mensenrechtenschenders. Het door de Groenen bepleite EU-toezicht op de toepassing van exportregels zou een stap vooruit zijn, maar meer nog moet beleid dat wapenexporten promoot en faciliteert aan de kaak gesteld worden. Europese landen gebruiken wapenexporten als instrument van buitenlandse politiek – om bondgenoten tevreden te houden, toegang tot olie te verkrijgen of vluchtelingen op weg naar Europa tegen te houden – of om eigen economische belangen en werkgelegenheid te dienen. Ook het streven naar ‘strategische autonomie’ voor de Europese Unie, waarvoor het nieuwe Europees Defensie Fonds met 8 miljard euro ontwikkeling van nieuwe wapens door de Europese wapenindustrie financiert, is rechtstreeks gekoppeld aan het bevorderen van wapenexporten naar landen buiten Europa. Het voorkomen van controversiële wapenexporten vraagt ook op deze terreinen een omslag naar beleid dat zich richt op het bevorderen van vrede, mensenrechten, dialoog en eerlijke welvaartsverdeling.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer