Verkoop Leopard tanks mag niet zonder toestemming Tweede Kamer

Groningen, 26 april 2012 – Vandaag bericht de Telegraaf dat de omstreden verkoop van Leopard tanks aan Indonesië al twee week geleden door de ministerraad zou zijn goedgekeurd. Door de val van het kabinet zou de deal echter op losse schroeven staan.

Tegen de achtergrond van deze ‘geheime deal’ is het van belang te weten dat het parlement een beslissende rol speelt bij de verkoop van tweedehands Defensiematerieel. “In de verkoopcontracten wordt echter altijd een voorbehoud van instemming van de Kamer opgenomen.”, schreef voormalig staatssecretaris van Defensie Van der Knaap in 2007 aan de Kamer. “Door dit voorbehoud kan de Kamer ook bij informatieverstrekking achteraf haar controlerende taak op de verkoop van overtollige wapensystemen van Defensie onverkort uitvoeren.”

In dit geval is het sluiten van een contract een volslagen overbodige exercitie omdat de regering al weet dat een overgrote meerderheid van de Kamer tegen de voorgenomen levering van Leopard tanks aan Indonesië is. Op 13 december nam die namelijk een motie aan die de regering oproept daarvan af te zien. Kortom, de regering wist dat instemming van de Kamer geen optie zou zijn.

Het is daarom zaak dat het demissionaire kabinet op zo kort mogelijke termijn helderheid geeft over de gang van zaken rond de verkoop van Leopard tanks en erkent dat een verkoop aan Indonesië niet aan de orde is.