Vermeldingen Stop Wapenhandel (voorheen Campagne tegen Wapenhandel) in Tweede Kamer over wapenexportbeleid

Uit: Handelingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal

22 054 Wapenexportbeleid Nr. 274
Algemeen Overleg Wapenexportbeleid  11 februari 2016 met Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Minister Koenders van Buitenlandse Zaken

Heer Van Dijk (SP): In Jemen voltrekt zich een humanitaire crisis. De mensenrechten worden massaal geschonden. Toch blijft een wapenboycot voor Saudi-Arabië uit. Een motie hierover wordt niet uitgevoerd. Ik dring erop aan om dat wel te doen. Zie ook het pleidooi van PAX, Stop Wapenhandel en Amnesty.

Heer Van Dijk (SP): Wat vindt de Minister van het onderzoek van Stop Wapenhandel, waaruit blijkt dat zeven van de tien grootste wapenproducenten belastingconstructies hebben in Nederland?

Behandeling Begroting Buitenlandse Zaken  voor het jaar 2016
Vergaderingnummer 27 Datum vergadering 19 november 2015

Heer Van Bommel (SP):Vindt de minister dat er bij het per geval bekijken van wapenleveranties, ook geen onderdelen geleverd moeten worden aan systemen die een rol spelen bij de blokkade van Jemen? Stop Wapenhandel heeft daar net een rapport over uitgebracht. Daaruit blijkt dat communicatiesystemen voor tanks en onderdelen voor gevechtsvliegtuigen die door Saoedi-Arabië zijn gebruikt bij de blokkade van Jemen, ook vanuit Nederland zijn geleverd. Vindt de minister dat te rechtvaardigen onder de huidige omstandigheden?

Aanhangsel van de Handelingen Vergaderjaar 2015-2016
Aanhangselnummer 79

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een rapport van Stop Wapenhandel over wapenleveranties van het Nederlandse bedrijf Thales aan Myanmar (ingezonden 10 juli 2015).

Hoorzitting / rondetafelgesprek over Wapens en Principes. Ambities voor een geloofwaardig en geharmoniseerd wapenexportbeleid in Europa. 13 april 2015
 Initiatiefnota de heer Sjoerdsma (D66) en de heer Servaes (PvdA)

22 054 Wapenexportbeleid Nr. 259
Algemeen Overleg 11 december 2014 met Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en met Minister Koenders van Buitenlandse Zaken

De heer Van Dijk (SP): niet-gouvernementele organisatie Stop Wapenhandel heeft een goed overzicht gemaakt van de wapenhandel naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika in de afgelopen toen jaar. Wat zien we? Nederland heeft in 2013 drie vergunningen verstrekt voor export van delen van gevechtsvliegtuigen naar Saoedi-Arabië. In dit land vinden onthoofdingen plaats. In 2011 nam de Kamer een motie aan tegen wapenhandel naar Saoedi-Arabië. Waarom wordt die motie niet uitgevoerd? Dan hebben we wapenhandel met Egypte, waarvan het regime buitengewoon omstreden is. Toch wil Nederland de wapenexport gedeeltelijk hervatten, omdat andere landen dit ook doen. Anders ontstaat een concurrentieachterstand. Het moet toch niet gekker worden. We gaan toch geen wapens leveren aan foute landen vanwege een concurrentieachterstand?

22 054 Wapenexportbeleid Nr. 242
Algemeen Overleg 5 februari 2014 met Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken

De heer De Roon (PVV): Je kunt veel op papier zetten, maar als het niet wordt nageleefd heb je er niets aan. De mensen van de Campagne tegen Wapenhandel hebben aangegeven dat volgens hen de communicatie met de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) eigenlijk al vijftien jaar lang verre van vlekkeloos verloopt. (..)Terecht zeggen mensen van de Campagne tegen Wapenhandel dat het niet over de export van bloembollen of kaas gaat. Het gaat om de export van middelen waarmee je die onderdrukkende regimes bestendigt.

22 054 Wapenexportbeleid Nr. 203
Algemeen Overleg 5 juli 2012 met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken, minister Hillen van Defensie en staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw Innovatie.

De heer van Dijk (SP): Voorzitter. Zoals gezegd: Nederland staat hoog op de lijst van wapenexporterende landen. Zorgvuldigheid rond wapenexport is dus geboden. Hoe staat het met de evaluatie van het Europese wapenexportbeleid, de review? De minister van Buitenlandse Zaken sprak in december 2011 over een zware inzet. Kent de regering de notitie van de Campagne tegen Wapenhandel? Daarin staat een aantal uitstekende aanbevelingen over de interpretatie van criteria, de exportcriteria en het handelsbelang en de kwaliteit van de informatie.

Minister Rosenthal: De heer Van Dijk heeft een vraag gesteld over de Campagne tegen Wapenhandel. Ik heb de notitie tot mij laten doordringen. Er zitten inderdaad veel nuttige punten in. Ik hoop echter dat hij het met mij eens kan zijn dat niet alleen de wapenexport en alles wat daaraan vastzit, aandacht verdient, maar ook de illegale wapenhandel. Die moeten wij echt indammen, want als wij daaraan een einde zouden kunnen maken, dan zou dat echt een slok op een borrel schelen. Ik herkende veel in het document van de Campagne tegen Wapenhandel, maar ik houd toch ook vast aan wat ik aan het einde van mijn inleiding zei. Ik wees daar namelijk op het gevaar dat een gebrek aan precisie en kwaliteit tot grote collateral damage kan leiden.

Zelfs de regering verwijst naar de Campagne tegen Wapenhandel als bron voor informatie:

22 054 Wapenexportbeleid nr. 146 Lijst van Vragen en Antwoorden.
De vaste commissie voor Economische Zaken  aan de staatssecretaris van Economische Zaken over brief van 1 december 2008 inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste helft van 2008,
  beantwoord bij brief van 12 mei 2009.

Kunt u specificeren wat voor wapens, wat voor munitie en wat voor goederen geleverd zijn aan de volgende landen: Brunei, Egypte, Israël, India, Indonesië, Jemen, Jordanië, Libanon, Maleisië, Pakistan, Katar, Saoedi-Arabië, Singapore en Turkije?

Staatssecretaris Economische Zaken Heemskerk: De maandoverzichten die op de website www.exportcontrole.ez.nl zijn gepubliceerd geven per afgegeven vergunning voor de uitvoer van militaire goederen ondermeer het land van bestemming en een beschrijving van de betrokken goederen. Wanneer het munitie betreft, wordt in beginsel ook vermeld van welk kaliber die munitie is. Met gebruikmaking van die openbare informatie heeft Campagne tegen Wapenhandel bijvoorbeeld in december 2008 een «Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2007» opgesteld, waarin ook per land van bestemming een opsomming van de goederen wordt gemaakt. Aangenomen mag worden dat Campagne tegen Wapenhandel dit na het verschijnen van het jaarrapport over 2008 weer zal doen.

 

..

 

 

 
 

 

Steun Stop Wapenhandel

Doneer