“Levering van korvetten aan Indonesië”

discussie-avond

“Levering van korvetten aan Indonesië”

donderdag 21 oktober 2004

aanvang 19.30 uur

Theo van Doesburgcentrum in Vlissingen

met medewerking van

Martin Broek
Martin Broek coördineerde in de jaren negentig de campagne STOP Arming Indonesia, waarin Europese groepen actief in het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) en solidariteitsbeweging met Indonesië en Oost-Timor samenwerkten om wapenleveranties aan het regime van President Soeharto te stoppen. De campagne publiceerde twee boeken over Europese wapenleveranties aan Indonesië: “Stop Arming Indonesia” (1994, vertaald naar het Nederlands en Indonesisch) en “Indonesia Arms Trade to a military regime” (1997, eveneens vertaald naar het Indonesisch). Hij was ook actief om het EU-wapenembargo (1999-2000) naar Indonesie te verlengen.

Jan Scheffers
uit Middelburg was van 1979 tot 1997 arbeidspastor bij DISK, de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, in Zeeland. Hij was betrokken bij de KMS en de Kon.Schelde Groep. Sinds 1983, het RSV-debâcle, heeft hij zich samen met anderen ingezet voor conversie, de omschakeling van militaire naar civiele productie. Hij schreef hierover onder meer in zijn vorig jaar gepubliceerde autobiografie ‘Gedreven leven – Reflecties op een levensverhaal’. Hij schrijft nog regelmatig voor de 1200 Nederlandse missionarissen over de hele wereld de politieke kroniek ‘Het Binnenhof’.

Martin Broek coördineerde in de jaren negentig de campagne STOP Arming Indonesia, waarin Europese groepen actief in het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) en solidariteitsbeweging met Indonesië en Oost-Timor samenwerkten om wapenleveranties aan het regime van President Soeharto te stoppen. De campagne publiceerde twee boeken over Europese wapenleveranties aan Indonesië: “Stop Arming Indonesia” (1994, vertaald naar het Nederlands en Indonesisch) en “Indonesia Arms Trade to a military regime” (1997, eveneens vertaald naar het Indonesisch). Hij was ook actief om het EU-wapenembargo (1999-2000) naar Indonesië te verlengen.

www.stopwapenhandel.org
groenlinks/vlissingen/index.htm

Iedereen is welkom !

Voor meer informatie: (0118) 47 21 97 of alexmaluku@zeelandnet.nl

Geen wapens naar Indonesië Activiteiten