Vredesblok op de Klimaatmars: Speech Benjamin

In de klimaatmars in Rotterdam liep ook een ‘Vredesblok’. Samen met Vliegop!, Pax en Kerk en Vrede hadden we hiertoe opgeroepen om de connectie tussen militarisme en de klimaatcrisis nog maar eens te onderstrepen. Vanaf het podium hield Benjamin van Stop Wapenhandel een prachtige speech.

Benjamin:

Thomas Sankara zei al: ‘We moeten kiezen champagne voor enkelen, of water voor iedereen.’

De klimaatcrisis is een verdelingsvraagstuk.

De klimaatcrisis is een kapitalistisch probleem. Kapitalisme is gericht op altijd maar meer groei en consumptie.

Deze consumptie wordt mogelijk gemaakt door racisme en kolonialisme. Het stelen van grondstoffen en arbeid van de zogenaamde ‘Ander’ en het uitputten van de aarde. De rijkste 1% stoot net zoveel CO2 uit als de armste 50%.

Wij zijn het probleem.

Al honderden jaren plunderen wij landen over de hele wereld, dit heeft ons rijk gemaakt en dit doen wij nog steeds..

Er is niet veel veranderd. In naam zijn veel landen gedekoloniseerd, maar alle economische structuren zijn nog koloniaal. Het primaire doel van rijke landen en multinationals is het veiligstellen van onze welvaart en toegang tot energie en voedsel. Dat veiligstellen van grondstoffen kunnen Westerse landen en bedrijven doen door het militaire overwicht dat zij hebben.

De Navolanden spenderen samen meer dan 1100 miljard euro aan defensie. Dat is meer dan de helft van het wereldwijde totaal. In vergelijking, Rusland geeft ongeveer 60 miljard uit aan defensie. De taak van de militaire alliantie NAVO is niet enkel defensief, maar is ook gericht op controle over invloedssferen en grondstoffen.

Putin is een wrede imperialist. Maar zijn wij dit dan niet? Wie vormt nu eigenlijk een bedreiging voor wie? Stop de olichargen, in Rusland en hier.

Westerse krijgsmachten presenteren zichzelf graag als beschermers van vrede en veiligheid. En nu gebruiken de lobbyisten van de wapenindustrie de klimaatcrisis om meer geld binnen te halen om zogenaamd te vergroenen en klaar te zijn voor de toename in conflicten en vluchtelingen door de klimaatcrisis.

Maar het zijn juist onze krijgsmachten en wapenhandel die de ongelijkheid, migratie en conflict voeden. Wij zorgen voor ongelijkheid met oneerlijke handelsverdragen, juridische constructies en het steunen van corrupte lokale elites.

Westerse vredesmissies betekenen in de praktijk vaak het in stand houden van ongelijke machtsverhoudingen en het veiligstellen van fossiele grondstoffen. Daarnaast is de krijgsmacht zelf natuurlijk een enorme vervuiler met alle vliegtuigen, boten en zware voertuigen.

Overal ter wereld wordt geweld gebruikt tegen inheemse bevolkingen en worden hun leefgebieden aangevallen om westerse consumptie in stand te houden. Van Nigeria tot Brazilië en Mexico. Overal worden met Westerse wapens mensen mensen die opkomen voor hun rechten en de natuur vermoord.

Verzet in ons eigen land zal ook stuiten op verzet van de machthebbers. Klimaatactivisten worden gevolgd door de veiligheidsdiensten en de politie beschermt vervuilende bedrijven tijdens protesten en blokkeer acties.

Voor een rechtvaardige klimaattransitie is een nieuw economisch systeem nodig met gelijke machtsverhoudingen. Ik ben geschiedenisdocent en het gebeurt zelden dat de machthebbers hun macht zomaar opgeven. Ze zullen de politie en krijgsmacht inzetten om de status quo te beschermen in binnen- en buitenland.

Als we een eerlijke, democratische en duurzame wereld willen, is het van cruciaal belang dat we het militair-industrieel complex bestrijden. Enkel de wapenindustrie profiteert van het militariseren van de klimaatcrisis.

Het is geweldig dat er zoveel verschillende blokken zijn vandaag tijdens de demonstratie. Verschillende sociale bewegingen, waaronder de klimaatbeweging, de antiracisme beweging en de vredesbeweging kunnen vaker de samenwerking zoeken en elkaar versterken.

Het is daarbij belangrijk om te luisteren naar de activisten die wereldwijd dagelijks hun leven riskeren in hun strijd voor klimaatrechtvaardigheid.  Ze riskeren hun leven voor het klimaat en rechtvaardigheid en worden vaak gedood met westerse wapens.

Geweldig dat jullie hier allemaal zijn vandaag. Laten we ons blijven organiseren en in verzet komen.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer