Vrolijk nieuws

VredesMagazine december 2015 -Een klein groepje zeer gewelddadige jongeren heeft wekenlang het nieuws bepaald. Je zou bijna denken dat we in een hele nare wereld leven. Maar is dat echt zo, of komt het door de selectie die de media maken? Er zijn in Europa ook kleine groepjes actief die juist naar vrede en ontwapening streven. Je moet er naar zoeken, maar als je weet waar je kijken moet zie je dat er veel gebeurt. Hieronder een kleine selectie nieuws om weer vrolijk van te worden.

In Frankrijk demonstreerden enkele honderden mensen tegen Nobel Sport, een fabriek die traangasgranaten maakt die worden ingezet tegen demonstranten; zowel in Frankrijk zelf als in bijvoorbeeld Burkina Faso en Bahrein. De politie dacht per abuis dat de demonstranten het gevaar vormden en rukte uit met groot materieel. De demonstratie verliep desondanks vreedzaam.

De Spaanse antimilitaristische groep MOC protesteerde tegen een grote NAVO-oefening die in hun regio werd gehouden. Op internet circuleert een prachtig filmpje waarop is te zien hoe ze in roze overalls de basis op sluipen, en dan ineens heel hard naar een rij klaarstaande tanks rennen. Een verbaasde bewaker weet niet meteen hoe hij moet reageren. Het lukte de groep zich vast te ketenen aan enkele tanks en daarmee het programma van de NAVO-oefening in de war te sturen.

In Londen bezetten mensenrechtenactivisten het drukke kruispunt Oxford Circus om te protesteren tegen Britse wapenleveranties aan Israël, die worden ingezet tegen Palestijnse burgers. De activisten, van alle nationaliteiten en gezindten, zijn niet tegen Israël maar tegen het gewelddadige beleid van de Israëlische regering. Met een boycot willen ze Israël dwingen tot een ander beleid.

In België, waar de knoop over de aanschaf van het gevechtsvliegtuig JSF nog niet is doorgehakt, voerden Vlamingen en Walen gezamenlijk actie in het Federaal Parlement. Ze strooiden pamfletten van de publieke tribune met de boodschap: ‘Belgen willen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen’. Ook hebben ze korte tijd het gebouw van regeringspartij CD&V bezet om de grote geldverspilling onder de aandacht te brengen.

Dat was allemaal nog voor de aanslagen in Parijs en de grote paranoia in Brussel. Maar de visie van de vredesactivisten zal niet veranderd zijn. Want wat heb je aan tanks en gevechtsvliegtuigen als een klein groepje doorgedraaide jongeren enorm leed aanricht in een vrolijke uitgaansstad? President Hollande sprak meteen ferme oorlogstaal, maar zei niet: we moeten de jongeren in de banlieues meer kansen geven, we moeten een minder racistische politie hebben. Voor het geweld zijn de jonge terroristen zelf verantwoordelijk, maar we moeten wel voor een maatschappij zorgen waarin de kans dat jongeren ontsporen zo klein mogelijk is. Tanks en gevechtsvliegtuigen helpen daarbij niet.

Problemen aanpakken met militaire middelen, daar weten ze ook in Korea alles van. Het land is nog steeds op Koude Oorlogswijze gedeeld in Noord en Zuid, en doordat het erg strategisch ligt werken de grootmachten niet erg mee om een daar een einde aan te maken. Integendeel: de Amerikanen bouwen er een gigantische legerbasis om van daaruit de zee rond China te kunnen bestrijken. Waar de Chinezen dan weer behoorlijk chagrijnig van worden. Voor de Koreanen is de situatie bedreigend: in veel metrostations in Seoul zijn schuilkelders gebouwd en noodvoorraden opgeslagen.

Een kleine maar groeiende groep Zuid-Koreanen verzet zich tegen het idee dat de vrede met militaire middelen bewaakt moet worden. Ze weigeren in militaire dienst te gaan, een behoorlijk ingrijpende beslissing want er bestaat geen recht op dienstweigeren in Korea. Dienstweigeraars zitten meer dan een jaar in de gevangenis. Ook stellen ze de wapenindustrie van Zuid-Korea aan de kaak. De vredesgroep World without War organiseerde deze herfst een seminar over Actiestrategieën tegen Oorlogswinsten, samen met de War Resisters International. Aansluitend op het seminar werd actie gevoerd tegen de ADEX wapenbeurs. Het lukte enkele actievoerders om het hotel binnen te sluipen waar wapenhandelaren en legertop een gala-diner hielden. Daar werden spandoeken ontrold en leuzen geroepen voor de neuzen van verbijsterde generaals. Met deze actie haalde World without War de voorpagina’s van de Zuid-Koreaanse kranten. Ook vredesacties kunnen soms het nieuws bepalen.

 

 

 

..