Europees Wapen Agentschap in de Grondwet

Europees Wapen Agentschap in de Grondwet


Iedereen die de discussie rond de Europese Grondwet een beetje volgt zal weten dat het hier niet om een grondwet, maar een politiek programma draait. In dit programma is ook militairbeleid en de verdere ontwikkeling van de Europese defensie-industrie opgenomen. Een Agentschap dat militair industriele samenwerking binnen Europa vorm moet geven (EDA, Europees Defensie Agentschap) is expliciet in de grondwet opgenomen. Evenals de opmerking dat de lidstaten hun militaire capaciteiten moeten vergroten. Niet opmerkelijk aangezien de Europese derfensie- industrie bij het tot stand komen van de grondwet uitdrukkelijk is betrokken. Een van de taken van het agentschap wordt het efficienter en soepeler maken van de wapenexportpolitiek binnen Europa. Via een achterdeur wordt beleid dat door zes EU-landen is opgesteld om defensie-industriele samenwerking te vergemakkelijken, waaronder versoepeling van wapenexportbeleid en een grotere geheimzinnigheid (het Framework Agreement) tot algemene Europese politiek gemaakt. De Grondwet wordt ingezet om een verdere militarisering van de EU te verstevigen.


Dossier Europa

Steun Stop Wapenhandel

Doneer