Wereldkaart wapenexport

Op de Wapenexportkaart is een oogopslag te zien naar welke landen vanuit Nederland wapens uitgevoerd zijn sinds 1997. Voor elk jaar is zo snel te achterhalen waar Nederlandse wapens heen gegaan zijn en voor welke waarde.
 
Elders op deze website is ook een overzicht in tabelvorm te vinden. Zie hier ook een database met exporten vanuit EU-landen.
 
Handleiding
Standaard opent de kaart met de wapenexportcijfers van 2017. Kies voor andere jaren in het menu linksboven ‘Kaartlagen’ en selecteer het gewenste jaar onder ‘Thematische kaartlagen’.
Voor een overzicht van de wapenexport voor een specifiek land: klik in het menu linksboven op ‘i’ (informatie opvragen) en dan op ‘Toon grafiek’. Klik in de kaart het gewenste land aan. Voor dat land is dan de export per jaar voor de periode 1997-2017 te zien. Beweeg met de muis over de grafiek om de exacte waarde van de export in een bepaald jaar te zien.
 
De wapenexportkaart is ontwikkeld in samenwerking met Geodan.