Wapenhandel en militaire samenwerking met Israel – september 2007

Israel is de belangrijkste bestemming voor doorvoer van wapens via Nederland, terwijl de regering officieel een terughoudend beleid voert. Door Mark Akkerman, met een voorwoord van Max Wieselmann, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.

Ten aanzien van Israël voert Nederland een dubbelzinnig wapenexportbeleid. Sinds het uitbreken van de tweede Intifada in 2002 wordt wapenexport vanuit Nederland naar Israël vrijwel niet meer toegestaan. Tegelijkertijd kunnen andere landen, met name de Verenigde Staten, zonder problemen op grote schaal militaire goederen via Nederland doorvoeren naar Israël. Zo wordt de schijn gewekt van een terughoudend beleid, terwijl in de praktijk niet wordt geprobeerd de wapenleveranties aan Israël daadwerkelijk te stoppen.

Download het rapport

English summary:  Arms trade and military cooperation with Israel.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer