Wapenhandel en vluchtelingen

Stop Wapenhandel onderzoekt hoe de wapenindustrie profiteert van het vluchtelingendrama. Helpt u ons mee dit verhaal te vertellen? Stuur dit bericht door en steun ons!

Aan de Europese buitengrenzen speelt zich een drama af. Mensen op de vlucht voor de oorlog en onderdrukking zoeken veiligheid en hoop in Europa, maar stuiten op hekken, wachttorens, politie en soldaten. Steeds vaker worden militaire middelen ingezet om mensen buiten Europa te houden. Er patrouilleren zelfs oorlogsschepen op de Middellandse Zee om bootjes vol bange mensen te onderscheppen. Aan steeds meer grenzen verrijzen met high-tech uitgeruste bewakingshekken.

Vluchtelingen tegenhouden is een markt geworden voor de wapenindustrie. De afgelopen maanden heeft Stop Wapenhandel samen met het Transnational Institute (TNI) onderzoek gedaan naar de manier waarop de defensie- en veiligheidsindustrie profiteert van de vluchtelingentragedie. Dit levert een schokkend beeld op van bedrijven die eerst verdienen aan grootschalige wapenleveranties aan het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en vervolgens aan het tegenhouden van vluchtelingen, door het verkopen van materieel en technologie voor grensbewaking. Met succes lobbyen vertegenwoordigers van deze bedrijven bij de EU om de grensbewaking verder op te voeren en te militariseren. Inmiddels geeft de EU hiervoor miljardensubsidies aan de wapenindustrie.

Binnenkort verschijnt het Engelstalige verslag van dit onderzoek onder de titel ‘Border Wars’. Stop Wapenhandel wil dit verslag graag naar het Nederlands vertalen om meer mensen te bereiken, en wil ook de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven nader onderzoeken. Zodat we, samen met anderen, actie kunnen ondernemen.

Om dit te kunnen doen heeft Stop Wapenhandel nog 1000 euro nodig, U kunt ons daar bij helpen. Deel dit bericht, en steun ons met een gift. Alle bijdragen zijn zeer welkom. Klik hier voor doneren.

Wie 20 euro of meer overmaakt, zal na verschijnen een gedrukt exemplaar van het rapport thuisgestuurd krijgen. Wil je liever een PDF versie in je mailbox? Mail ons dat op info@stopwapenhandel.org ovv ‘Grensoorlogen’.

 

..

Steun Stop Wapenhandel

Doneer