Verspilling menselijk vernuft

Verspilling menselijk vernuft

uit: ’t Kan Anders nr. 3, 2005


Per jaar wordt zo’n 250 miljard euro uitgegeven aan wapenaankopen. Dat is een schrikbarend bedrag. Gezien het feit dat mensen in de wereld sterven door gebrek aan schoon, water en voedsel. Velen bovendien geen toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg. De uitgaven voor wapens zijn genoeg om de millennium doelstelling te halen; die bedoeld zijn om extreme armoede uit te roeien (ECAAR VS, 2004). Sterker nog volgens de UNDP kunnen deze doelstellingen niet gehaald worden als er niet minder besteed wordt aan bewapeningsuitgaven (UNDP Development Report 2003). Militaire uitgaven bieden mensen die leven in armoede nauwelijks extra veiligheid, ze zouden meer gediend zijn bij sociale uitgaven. Naast gebruik van wapens bij mensenrechten schendingen en tijdens conflicten is dit een belangrijk argument om in te gaan tegen kostbare wapenexporten.

In de defensie industrie van de VS zijn momenteel 2,6 miljoen mensen aan het werk. Een deel hiervan zijn bijvoorbeeld ingenieurs, chemici, en natuurkundigen. Deze mensen ontwikkelen nieuwe wapensystemen en technieken die de wapentechnologie moeten verbeteren. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op grote fondsen. Alleen de Verenigde Staten wordt per jaar 55 miljard uitgegeven aan wapens. Daarmee staan ze veruit aan de top. (Overigens wil ook Europa meer aan militair onderzoek gaan besteden, dat is zelfs vastgelegd in ‘de Grondwet’.) Daarmee worden op grond van de nieuwste technieken bijvoorbeeld op afstand bestuurbare vlieg-, voer en vaartuigen ontwikkelt, en een raketschild ontwikkelt.

In 2003 werd op een vuilnisbelt in Afghanistan een man beschoten met een Hellfire-raket. De man verzamelde nog bruikbaar afval, maar was opeens een doelwit voor de nieuwste wapentechniek. De Hellfire wordt ook gebruikt in Israel, tijdens de oorlog in Irak werd hij gericht op gelovigen in Faluja die de moskee wilden bezoeken, 40 mensen vonden de dood. In Jemen werd de raket afgevuurd door een onbemand vliegtuig op een auto met van terrorisme verdachte personen, met andere woorden een buitenrechtelijke executie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het gebruik van de raket.

Een bizar detail is dat de hellfire is uitgerust met een cameraatje, zodat de commandanten kunnen zien of het doel is getroffen. Zo is waarschijnlijk vastgelegd dat per ongeluk getroffen boeren in Palestina en Afghanistan geraakt zijn. Militair is het een logische ontwikkeling, menselijk gezien doet deze koele bijdrage van de wetenschap je rillen. De hellfire is slechts een voorbeeld van de inzet van menselijk vernuft voor het verder ontwikkelen van wapens. Het gaat bij het steeds verder ontwikkelen van wapens vooral om verspilling van kennis en kunde die elders veel beter gebruikt zou kunnen worden. De industrie wijst daarbij steeds op haar innovatieve karakter, maar wie wacht hier eigenlijk op.