Wapenproductie als banenmotor?

3 december 2013 — De neiging om de wapenindustrie in te zetten ter stimulering van de economie is riskant en gebaseerd op ongefundeerde veronderstellingen. Dat staat in het vandaag verschenen rapport ‘Wapenproductie als banenmotor? Nederland en het defensie industrie beleid’ van de Campagne tegen Wapenhandel. Wapenproductie stimuleren als economisch beleid brengt grote risico’s met zich mee voor vrede en veiligheid. Bovendien wijst niets erop dat de wapenindustrie werkelijk de banen- en kennismotor is die overheid en industrie veronderstellen. Investeren in andere sectoren zou hetzelfde of zelfs meer kunnen opleveren.

Op 19 en 20 december vergadert de Europese Raad in Brussel over het gezamenlijke EU defensiebeleid en over stimulering van de Europese wapenindustrie. Het Nederlandse Ministerie van Defensie heeft voor deze maand een herziene versie van de Defensie Industrie Strategie aangekondigd. Bij beiden ligt een sterke focus op het stimuleren van de economie en het creëren van banen. Vooral omdat de wapenindustrie veel geavanceerde technologie ontwikkelt, zou deze sector zich daar goed voor lenen.

Tegelijkertijd neemt de vraag naar wapens in Europa af, nu door de economische crisis de defensiebudgetten slinken. De wapenindustrie zet daarom meer in op export en weet zich daarbij gesteund op het hoogste politieke niveau. De exportcontrole, die moet voorkomen dat wapens terecht komen bij onderdrukkende regimes of in conflictgebieden, schiet schromelijk tekort.

lees het rapport

Wapenproductie als banenmotor? Nederland en het defensie industrie beleid