Wapenpromotie bij foute vrienden: Nederlandse bedrijven naar wapenbeurs in Midden-Oosten

Amsterdam, 14 januari 2015 – Een vijftiental Nederlandse bedrijven is van plan om deel te nemen aan de IDEX wapenbeurs in Abu Dhabi (VAE). Ze worden hierbij ondersteund door de ministeries van van Economische Zaken, Buitenlandse Handel en Defensie. Zie ook persbericht.
De IDEX wapenbeurs, die plaatsvindt van 22 tot 26 februari, is de grootste wapenbeurs van het Midden-Oosten,

en een van de grootste ter wereld. In 2015 worden ruim 80.000 bezoekers verwacht, vooral uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië. In het ‘Holland Paviljoen’, georganiseerd door overheid en NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid) en NAG (Netherlands Aerospace Group), zullen tien Nederlandse bedrijven hun producten voor de defensie- en veiligheidssector presenteren. Daarnaast staan een aantal bedrijven zelfstandig op de beurs.

De militaire uitgaven in het Midden-Oosten stijgen snel, aangejaagd door de vele conflicten. Bovendien zijn veel klanten buitengewoon kapitaalkrachtig door hun olie-inkomsten. In alle opzichten een aantrekkelijke markt voor wie het niet te nauw neemt met mensenrechten en democratie. Ook de steun vanuit bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Qatar aan extremistische islamistische groepen, inclusief het doorleveren van wapens, vormt nauwelijks een beletsel.
De afgelopen jaren werd door Nederlandse militaire bedrijven ook deelgenomen aan handelsmissies naar Turkije en Qatar en aan andere wapenbeurzen in de regio.

De deelname aan de IDEX wapenbeurs en de militaire handelsmissie die hieraan gekoppeld is, vormen onderdeel van een beleid om Nederlandse bedrijven een (grotere) voet tussen de deur te geven op de defensiemarkt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De geactualiseerde Defensie Industrie Strategie 2013 wijst op versterkte inspanningen voor markten buiten Europa, zoals het Midden-Oosten. Ook de steun van maar liefst drie ministeries en de sectororganisaties NAG en NIDV aan de deelname aan de IDEX, en de militaire handelsmissie onder leiding van minister Hennis van Defensie, wijzen op een gecoördineerde poging de Nederlandse wapen- en veiligheidsindustrie in de markt te zetten in een zeer explosieve regio.

Stop Wapenhandel vindt wapenverkopen aan het Midden-Oosten en deelname aan de IDEX wapenbeurs onverantwoord, en zamelt handtekeningen in voor het annuleren van de militaire handelsmissie missie.

Zie voor een overzicht van Nederlandse deelname aan IDEX 2015:
Wapenpromotie bij foute vrienden: Nederlandse bedrijven op de IDEX wapenbeurs 2015