Wapens maken geen vrede

De NAVO is wereldwijd gezien niet bepaald de zwakste partij. Integendeel. De militaire budgetten van de NAVO-landen zijn hoog in vergelijking met de rest van de wereld. De NAVO-landen gaven in 2021 gezamenlijk 3,2 keer zoveel uit als Rusland en China samen. De EU landen gaven samen bijna 4 maal zoveel uit als Rusland.

Die enorme bewapening aan westerse zijde heeft de oorlog in Oekraïne niet kunnen voorkomen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat nog meer bewapening toekomstige oorlogen wel kan voorkomen.

Om oorlog te voorkomen moet je andere dingen doen dan wapens kopen. Toch valt de aandacht (studie, geld, personele inzet) voor diplomatie, conflictpreventie en geweldloze conflictoplossing in het niet vergeleken met alle militaire inspanningen. Waarom? Hoe zou de wereld er uit zien wanneer we aan het voorkomen van oorlogen evenveel tijd en geld zouden besteden als aan het voorbereiden en uitvechten ervan?

We moeten af van het hardnekkige geloof in geweld. Steeds opnieuw zien we dat wanneer zich conflicten voordoen, er naar geweld gegrepen wordt. En steeds opnieuw zien we dat dat niets oplost, maar de problemen én de menselijke ellende vergroot. Als we de democratie willen verdedigen moeten we die versterken. Dat vraagt om spreiding van macht, kennis en inkomen.

Lees verder: Meer geld naar de krijgsmacht?