Nederlandse wapens dragen bij aan onacceptabel militair optreden Turkije

Nederland heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Turkse wapenindustrie en krijgsmacht in de afgelopen jaren. In de periode 2006-2015 werd voor 418,52 miljoen euro aan militaire producten naar Turkije geëxporteerd. Lees het rapport ‘Nederlandse wapens en Turks militair optreden‘ (2017)

Uit het persbericht van 6 maart 2017: Het valt niet uit te sluiten dat Nederlandse wapensystemen die geleverd zijn aan Turkije, waaronder (onderdelen) van pantservoertuigen, helikopters en gevechtsvliegtuigen, zijn/worden ingezet tegen burgers in Turkije, en in Syrië. Stop Wapenhandel bepleit een wapenembargo tegen het land.

Ondanks een toegezegd strikter beleid ten aanzien van wapenexport naar Turkije worden nog steeds militaire goederen geleverd . Het gaat onder meer om grote hoeveelheden onderdelen voor F35-gevechtsvliegtuigen

Nederland heeft met de levering van militaire technologie bovendien een bijdrage geleverd aan de snelle ontwikkeling van de Turkse wapenindustrie. De Turkse regering streeft naar een zoveel mogelijk zelfvoorzienende wapenindustrie, waardoor ze onder meer om geen last meer heeft van eventuele wapenexportrestricties door andere landen.

Benjamin Baars, auteur van het rapport: “Oppositie in Turkije wordt steeds harder onderdrukt door het autoritaire regime van president Erdogan, die zichzelf in hoog tempo meer macht toe-eigent. Het militaire optreden in Turks-Koerdistan en Syrië maakte veel burgerslachtoffers en destabiliseert de regio. Turkije gaat zijn eigen gang en gaat daarbij op onacceptabele wijze over grenzen, letterlijk en figuurlijk. Nederland moet die situatie niet verergeren door wapens te blijven leveren.”

Wapenexport naar Turkije en samenwerking met de Turkse wapenindustrie moet worden beëindigd, meent Stop Wapenhandel. Nederlands beleid zou moeten inzetten op diplomatieke oplossingen in de regio en op het versterken van de zwaar onder vuur liggende mensen- en burgerrechten in Turkije.

 

Lees hier ‘Nederlandse wapens en Turks militair optreden

 

.