Washington levert weer wapens aan Bagdad

Washington levert weer wapens aan Bagdad

Uit ’t Kan Anders mei 2003

Eind maart vraagt president Bush om de sancties op wapenverkopen naar Irak op te heffen – de oorlog is dan nog gaande – en hem een vrijbrief te geven bij die leveranties. Hiermee staan de bestuurders van Bagdad vervolgens niet met lege handen mochten ze de bevolking zelf tot rust en orde moeten dwingen. Bovendien wordt een oude klant zo weer toegevoegd aan de lange lijst van landen die in de VS hun wapens kopen. Waarnemers denken dat het verzoek tevens onderdeel is van de plannen om de bevoegdheid om wapenexporten te controleren over te laten aan het ministerie van Defensie. Het Pentagon zegt dat ze daar veel beter toe in staat is als het Congres.
Overigens kan dit beleid van Washington ook voor Nederland gevolgen hebben. In maart 20002 tekenden Frank de Grave en Donald Rumsfeld, destijds beiden minister voor Defensie, een overeenkomst over verdergaande samenwerking op het gebied van wapenhandel en de samenwerking tussen de beider defensie-industrieën.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer