Wayang-poppen protesteren tegen wapenleverantie aan Indonesië

Wayang-poppen protesteren
tegen wapenleverantie aan Indonesië

P E R S B E R I C H T

21 oktober 2004

Amsterdam, 21 oktober 2004 – Zaterdag 23 oktober (12.30 14.00 uur) zullen op de Dam in Amsterdam enkele levensgrote wajang-poppen protesteren tegen de mogelijke evering van Nederlandse marineschepen aan Indonesie. De leverantie wordt uitgebeeld door een kleurrijk schouwspel met boze geesten, oorlogschepen en militairen. De wajang-poppen zullen het volgende overbrengen: De Nederlandse regering moet geen exportvergunning verstrekken voor de export van de marineschepen.

Het Wajang-poppenspel is een traditionele vorm van Indonesisch theater en heeft in Indonesie vaak een politieke functie. Twee vooraanstaande Indonesische kunstenaars hebben speciaal voor deze gelegenheid een theaterstuk voorbereid. Met deze actie willen Indonesia House, Campagne tegen Wapenhandel en solidariteitsfonds XminY protesteren tegen de levering van twee korvetten (marineschepen) aan Indonesie. Daarnaast wordt de rol van Nederlandse banken bij de leverantie aan de orde gesteld.

Het is oorlog in Indonesie. en mensenrechtenschendingen vinden op grote schaal plaats. In Atjeh, Papoea en de Molukken wordt regelmatig militair geweld tegen burgers gebruikt. In het verleden zijn marineschepen gebruikt tegen de burgerbevolking in onder meer Atjeh en Oost-Timor.

De korvetten kosten samen ongeveer 400 miljoen euro. Martin Broek van de Campagne tegen Wapenhandel stelt: “Dat is geld over de balk smijten in een land waar tientallen miljoenen mensen onder de armoedegrens leven. De veiligheid van de Indonesische bevolking is niet gediend met de levering van grote en dure wapensystemen.”

De RABO- en ING-bank hebben zich bereid getoond 95% van de kosten van de levering te verzekeren. Het gaat om een verzekerd bedrag van 500 miljoen euro. Als de Indonesische overheid niet kan betalen dan vergoedt de Nederlandse regering het door de banken geleden verlies. Dit wordt mogelijk gemaakt door de zogenaamde exportkredietverzekering van de overheid.

Noten voor de pers:

Plaats: De Dam, Amsterdam
Datum: 23 oktober 2004
Tijd: 12.30 14.00 uur
Organisatie: Indonesia House, Campagne tegen Wapenhandel, Solidariteitsfonds XminY

De Nederlandse regering heeft nog geen besluit genomen over het verlenen van een exportvergunning van de korvetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martin Broek, onderzoeker Campagne tegen Wapenhandel,
T: 06-291 46 084 of 020-6164684.
 

Dossier Indonesië

Steun Stop Wapenhandel

Doneer