Wie beschermt de planeet? Klimaatcrisis en de Nederlandse krijgsmacht

Briefing Stop Wapenhandel – Het is onduidelijk hoe het Ministerie van Defensie zijn emissiereductiedoelen wil halen, zeker nu de militaire budgetten fors verhoogd worden. Dat is de conclusie van de briefing Wie beschermt de planeet? Klimaatcrisis en de Nederlandse krijgsmacht van Stop Wapenhandel, die verschijnt aan de vooravond van de klimaattop in Egypte. Kazernes en bases worden duurzamer ingericht, maar voor de vervuilende brandstoffen van het zware vliegend, varend en rijdend materieel is op korte termijn geen duurzaam alternatief. Internationaal zijn defensie-organisaties vooral gericht op aanpassing en niet op het voorkomen van klimaatverandering en zijn er nauwelijks concrete reductiedoelen. De broeikasgas-emissies van de krijgsmacht vallen grotendeels buiten het VN klimaatverdrag. Op de klimaattop in Egypte zullen vredes- en klimaatonderzoekers de rol van krijgsmachten in de klimaatcrisis onder de aandacht brengen.

De krijgsmacht kan niet wachten op nieuw te ontwikkelen duurzame technieken. De klimaatcrisis is een te grote en urgente bedreiging van de veiligheid. Ook middels gedragsverandering zullen militaire emissies omlaag moeten. Bij de aankoop van militaire systemen moeten emissies een belangrijke beslisfactor worden. Bovendien moet minder inzet van krijgsmachten voor internationale controle over grondstoffen (vaak fossiele brandstoffen) en aanvoerlijnen moet onderdeel worden van transitie naar een duurzamer economisch systeem.

Lees de briefing Wie beschermt de planeet? Klimaatcrisis en de Nederlandse krijgsmacht

Steun Stop Wapenhandel

Doneer