Voor een vreedzaam Europa

In mei 1950 stelde de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Schuman voor om “een basis te leggen voor gezamenlijke economische ontwikkeling als eerste stap naar een Europese Federatie, en de toekomst te veranderen van een regio die zich lang heeft gericht op het produceren van oorlogswapens, waarvan vooral zijzelf het slachtoffer werd.”

Wat is er terecht gekomen van dit vreedzaam Europa? De Europese Unie financiert onderzoek naar nieuwe wapens, ten koste van geld voor onderwijs en sociale ontwikkeling. De EU-regels voor wapenexportcontrole worden sluipenderwijs uitgehold. Vrede, veiligheid en mensenrechten wordt ondergeschikt gemaakt aan een efficiënte Europese wapenmarkt en het bevorderen van de mondiale concurrentiepositie van de Europese wapenindustrie. Mensen die vanuit oorlogsgebieden naar het vreedzame Europa willen vluchten worden tegengehouden aan de grenzen, door grensbewakers die steeds meer militaire middelen gebruiken.

Zou de Europese Unie niet veel meer inspireren als het zich inzette om conflicten te voorkomen? Als het onderhandelings- en verzoeningsprocessen op gang zou  brengen? Als het eerlijke handel zou bevorderen waardoor ook armere landen zich kunnen ontwikkelen? Europa zou zich niet moeten richten op oorlogsvoorbereiding maar op het actief bevorderen van vrede. Maar de lobbymacht van grote wapenbedrijven in Brussel is veel te groot.

Stop Wapenhandel protesteert hiertegen, samen met het European Network Against Arms Trade . Bijvoorbeeld bij de European Defence Procurement bijeenkomst in Den Haag.

Lees meer over acties

Lees onze artikelen en onderzoeken over de EU en de wapenindustrie

Naar blog Voor een vreedzaam Europa

 

.