Lobby Europese wapenindustrie heeft teveel macht in Brussel

In mei 1950 stelde toenmalig Franse minister van Buitenlandse Zaken Schuman voor om “een basis te leggen voor gezamenlijke economische ontwikkeling als eerste stap naar een Europese Federatie, en de toekomst te veranderen van een regio die zich lang heeft gericht op het produceren van oorlogswapens, waarvan vooral zijzelf het slachtoffer werd.”
Hoe anders is de toon in 2017. De Europese Unie wil geld beschikbaar stellen om onderzoek naar nieuwe wapens te stimuleren. Ten koste van geld voor onderwijs en sociale ontwikkeling. Tegelijkertijd worden Europese regels voor wapenexport versoepeld. Stop Wapenhandel protesteert tegen deze plannen, samen met het European Network Against Arms Trade. Bijvoorbeeld bij de European Defence Procurement bijeenkomst in Den Haag. Lees meer.

De lobbymacht van grote wapenbedrijven in Brussel is veel te groot. Stop Wapenhandel wil transparantie en meer civiele controle. Hieronder een lijst met onze artikelen en rapporten. Ook is er een bladzij met informatie over de Europese lobby van de wapenindustrie en een bladzij met links naar enkele relevante EU documenten.

Dossier EU (partly engelse vlag)
Eigen artikelen en rapporten/ own articles and reports
EU lobby wapenindustrie / EU lobby arms industry
EU documenten en links