Lobby Europese wapenindustrie heeft teveel macht in Brussel

De Europese Unie gaat voor het eerst in zijn bestaan rechtstreeks wapenonderzoek subsidiëren. De Europese Commissie volgde hiervoor het advies van een expertgroep die grotendeels uit lobbyisten van de wapenindustrie bestaat. Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van 25 miljoen euro – ten koste van andere begrotingsposten - dat in de jaren daarna moet oplopen tot 3,5 miljard euro in de periode 2021-2027.
Geld daarvoor moet komen van onder meer de Europese Investerings Bank (EIB) en uit Europese Structurele en Investeringsfondsen (ESIF). Het plan is tot stand gekomen na forse lobby vanuit de wapenindustrie, en veranderen via een achterdeur het Europese vredesproject in een militair project. Samen met het European Network Against Arms Trade doen we er onderzoek naar en voeren we campagne.

Ook protesteerden we bijvoorbeeld bij de European Defence Procurement bijeenkomst tegen nog meer wapens in Europa. Lees meer.

Stop Wapenhandel volgt de EU al langer. Hieronder vindt u onze artikelen en rapporten. Ook is er een bladzij met informatie over de Europese lobby van de wapenindustrie en een bladzij met links naar enkele relevante EU documenten.

Dossier EU (partly engelse vlag)
Eigen artikelen en rapporten/ own articles and reports
EU lobby wapenindustrie / EU lobby arms industry
EU documenten en links

De lobbymacht van grote wapenbedrijven in Brussel is veel te groot. Reden waarom we ons hebben aangesloten bij de campagne Politics for People not Profit.

Samen met partners van het European Network Against Arms Trade en Alter-EU vragen we (kandidaat-) Europarlementariers om op te komen tegen de extreme lobbyinvloed van grote bedrijven, in het belang van van burgers en democratie. Wij willen een Europa dat werkt aan ontwapening, conflictpreventie en duurzame ontwikkeling, geen militair Europa met een gesubsidieerde wapenindustrie.