Zes redenen om geen oorlogsschepen aan Indonesië te leveren

Zes redenen om geen oorlogsschepen aan Indonesië te leveren

  1. Mensenrechten: Het Indonesische leger heeft een slechte reputatie op het gebied van mensenrechten. Vergelijkbare schepen zijn eerder ingezet bij beschietingen van de eigen bevolking.
  2. Spanningen: Indonesië wordt de laatste jaren geteisterd door conflicten. Op dit moment dreigt de situatie in West-Papua te escaleren.
  3. Ontwikkeling: De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Deze mensen hebben niets aan dure oorlogsschepen, ze hebben gezondheidszorg en onderwijs nodig. Het machtige Indonesische leger weet echter veel overheidsgeld naar zich toe te trekken, ten koste van sociale uitgaven.
  4. Schulden: ING en Rabobank financieren de schepen voor Indonesië, met een kredietverzekering van de Nederlandse overheid. Daarmee wordt de schuldenlast van het land nog één miljard euro hoger. Nu al gaat bijna tien procent van de Indonesische begroting naar schuldaflossingen.
  5. Gedragscode wapenexport: Binnen Europa geldt de gedragscode wapenexport. De levering van oorlogsschepen aan Indonesië is in strijd met deze gedragscode. Tóch leveren betekent uitholling van de code.
  6. Exportkredietverzekeringen: Doordat zo veel geld wordt gebruikt voor de exportverzekeringen van de oorlogsschepen, kunnen civiele exporten naar Indonesië, zoals ziekenhuisapparatuur, niet meer met overheidssteun verzekerd worden.

    Terug

Steun Stop Wapenhandel

Doneer