Brochure over omstreden korvetten order Indonesië

Brochure van de Campagne tegen Wapenhandel over omstreden korvetten order Indonesië Persbericht, 7 september 2004

“De Nederlandse regering toonde zich bereid het wapenexportbeleid zo op te rekken dat De Schelde in Vlissingen twee korvetten aan Indonesië kan leveren,” schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant op 8 mei 2004.

Nederland overweegt momenteel korvetten naar Indonesië te leveren. Den Haag beoordeelt of wapenexporten verantwoord zijn op grond van de EU-gedragscode voor wapenuitvoer. Hierbij overweegt de regering ondermeer of sprake is van conflicten, of wapens gebruikt kunnen worden voor mensenrechtenschendingen en of de economie in het land van eindbestemming de kosten van de wapens kan dragen. Campagne tegen wapenhandel vindt dat op grond van deze overwegingen de levering van korvetten aan Indonesië moet worden afgewezen.

De regering heeft de Tweede Kamer beloofd te informeren, voordat een besluit over een exportaanvraag wordt genomen. Aangezien de levering in 2007 is gepland en een exportvergunning hooguit een jaar geldig is, is de levering nog geen uitgemaakte zaak. Echter de Regering lijkt de gedragscode bij deze levering niet serieus te nemen, dat blijkt uit een groot aantal voorbeelden. In de vandaag verschenen brochure ‘Marineschepen naar Indonesië’ geeft de Campagne tegen Wapenhandel hiervan een overzicht.

De brochure gaat in op de bewapening van de korvetten en bestrijdt dat de schepen bedoeld zijn voor de bestrijding van piraterij en kustwacht taken. Ze zijn daarvoor simpelweg te zwaar uitgerust. Bovendien gaat de brochure in op de transportfunctie van de schepen, met name voor special forces, die tot nu toe is ontkend.

In detail wordt een bombardement beschreven bij de invasie van een eiland voor de kust van Atjeh. Een bombardement dat door de Nederlandse overheid wordt afgedaan als kleinschalig incident, waarbij de Indonesische krijgsmacht zich verdedigde tegen GAM strijders, maar dat wel degelijk moet worden gezien als offensieve militaire operatie.


Steun de kaartenactie van het Indonesia House, de Aceh Peace Alliance en de Campagne tegen Wapenhandel tegen de levering.

Organisaties in Nederland, Oost-Timor en Indonesië kunnen een aparte petitie tegen de leverantie ondertekenen. Beide zullen worden overhandigd aan de regering.

U kunt deze kaarten bij ons bestellenActiviteiten zijn financieel mede mogelijk gemaakt door: