De klimaatcrisis bedreigt onze veiligheid

Door het geweld in Oekraïne wordt eens te meer duidelijk hoezeer oorlog en fossiele brandstof met elkaar verbonden zijn. Dat geldt niet alleen voor Russische olie en gas waarmee Poetins oorlog wordt gefinancierd. Dat geldt ook voor de olie uit de Golfregio waar westerse economieën op draaien en westerse legers op varen, vliegen en rijden. De leus “Geen geld voor Poetins oorlog, stop Russisch gas!” is vergelijkbaar met “Geen bloed voor olie” waarmee in 2003 tegen de westerse inval in Irak werd gedemonstreerd.

Stoppen met de import van Russisch fossiele brandstof stopt de financiering van de oorlog in Oekraïne. Maar is alleen zinvol als vervolgens wordt ingezet op energiebesparing en verduurzaming. Waarom stappen we over op olie en gas van autoritaire regimes uit de Golfregio, en op het zeer vervuilende schaliegas (LNG) uit de Verenigde Staten en Canada? Daarmee wordt de oplossing van het klimaatprobleem nog langer vooruit geschoven.

Om fossiele brandstof wordt oorlog gevoerd, er worden oorlogen mee gefinancierd, en zonder fossiele brandstof kan geen oorlog gevoerd worden. Krijgsmachten zijn enorme klimaatvervuilers. Toch zijn ze uitgezonderd van het Klimaatverdrag van Parijs. Dat betekent dat ze niet verplicht zijn hun broeikasgas-uitstoot te rapporteren of omlaag te brengen. Geschat wordt dat de wereldwijde klimaatvervuiling van alle militaire activiteit groter is dan die van een land als Zweden. De verhoging van het defensiebudget zal onherroepelijk leiden tot nog meer militaire klimaatvervuiling. Om over oorlog nog maar te zwijgen. Er zijn nauwelijks duurzame alternatieven voor de brandstof van landmacht, luchtmacht en marine. De vliegtuigindustrie bijvoorbeeld stelt dat het over een jaar of 30 mogelijk zal zijn om duurzaam te vliegen. Maar de klimaatcrisis is nu. Uitbreiding van de krijgsmacht ten kosten van het klimaat maakt de wereld onveiliger.

Om verdergaande klimaatrampen te voorkomen moeten alle landen samenwerken. Zonder Rusland en zonder China zullen we de problemen van klimaat en milieu niet oplossen. Poetin heeft dat er met zijn inval in Oekraïne niet makkelijker op gemaakt. Maar het moet, we hebben geen keus, de klimaatcrisis wacht niet.

We moeten klimaatdoelen stellen boven militaire doelen. En we moeten stoppen met Russische fossiele brandstof en fors investeren in duurzame energie en energiebesparing.

Terug naar de pagina over de folder

Steun Stop Wapenhandel

Doneer