De opkomst van de nieuwe huurling. Over private diensten in de militaire- en veiligheidssector – Januari 2011

Het aantal Nederlandse bedrijfjes dat diensten aanbiedt in de private militaire en veiligheidssector groeit snel.

Steeds meer wordt gepoogd het wettelijk verbod op het gebruik van wapens te omzeilen. Ook worden in toenemende mate bedrijven ingehuurd voor wat voorheen militaire taken waren. De export van private militaire en beveiligingsdiensten zou getoetst moeten worden aan criteria, net als bij wapenexporten.

Download De opkomst van de nieuwe huurling. Over private diensten in de militaire- en veiligheidssector Door Mark Akkerman

English Summary

Lees ook het persbericht