Eritrea en de containers

Korte inleiding

In 1998 hield de Belgische Douane op de kade van de Antwerpse haven 91 containers met onderdelen voor voertuigen, nachtzichtapparatuur, tankmotoren e.d. en 40 Unimog voertuigen aan. De goederen waren afkomstig uit Nederland (de containers) en Duitsland (de Unimogs).
De goederen werden gestald bij Noord Natie in de Antwerpse haven. In januari 2003 verdwenen ze onopgemerkt. Met naar nu blijkt het schip de Skagen (nu Ann-Sophie Scan). Tussen de eveneens verscheepte ladingen wapens die op dat moment naar de Golf voeren vielen ze niet op. Op 26 januari vertrok het schip naar Massawa in Eritrea, waar het op 14 februari aankwam.

De Campagne tegen Wapenhandel kreeg er pas jaren later lucht van, als gevolg van anonieme tips, en lichtte in volgorde van opkomst De Groene Amsterdammer, SP, tijdschrift MO en het Deense TV2 in. De SP kreeg op 5 februari bevestigd dat de goederen inderdaad naar Eritrea waren vertrokken, zoals de tipgevers meldden. Wij konden dit eigenlijk niet geloven en hebben daarom naar een sluitende bewijsvoering gezocht. Die is er nu.

De Campagne tegen Wapenhandel vindt dat de Regering laks is omgesprongen met de 91 containers met militaire goederen. Dit was het geval in 1998, maar ook in 2003. Uiteindelijk is het deze laksheid geweest, waardoor het transport plaats kon vinden. En dat is ernstig. Het betreft wapenleveranties naar een gebied waar de laatste jaren regelmatig conflicten en oorlogen de kop op steken.
Deze laksheid is aan te pakken door duidelijkere en strengere regels:
1) er moet ongeacht bestemming of afkomst een vergunningplicht komen voor alle doorvoer, die is er nog steeds niet, na bijna tien jaar debat in de Tweede Kamer; en
2) de Douane en economische opsporingsdiensten moeten actief, alert en gericht op wapenexporten letten, dat betekent minimaal het verbeteren van risicoprofielen en het handhaven van de regels, ook in het weekend.

Kamervragen van Van Velzen over mogelijke wapenleveranties aan Eritrea. Deze vragen werden beantwoord op 12 april 2007.
Kamervragen van Van Velzen over mogelijke wapenleveranties aan Eritrea. Deze vragen werden beantwoord op 5 februari 2007.

Mondelinge vragen Lionel Vandenberghe over een mogelijke illegale wapenuitvoer vanuit België naar Eritrea. Deze vragen werden gesteld op 8 februari 2007.

Fragment over Commerce Nieuwendiep uit Explosieve Materie (Frank Slijper/Martin Broek, Papieren Tijger 2003)

Pers

Wapentuig belandt in Eritrea; Minister Bot geeft fout toe • FIOD was op de hoogte, maar greep niet in
Metro – 9 februari 2007

Arms shipment to Eritrea triggers row between Belgium, Netherlands
7 februari 2007 (vertaling van artikel uit de Standaard)

Rederi har smuglet våben, TV2, Denemarken – 28 februari 2007
Dansk hykleri om våbensmugling, Dagbladet Information – 16 april 2007

Onderdelen tanks vanuit België naar Eritrea verscheept
Het Laatste Nieuws – 6 februari 2007 (artikel niet meer online)

Onderdelen tanks vanuit België naar Eritrea verscheept
De Morgen – 6 februari 2007 (artikel niet meer online)

“Belgische fouten bij illegaal transport wapens”
De Standaard – 7 februari 2007

‘Antwerpse’ tankonderdelen belandden in Hoorn van Afrika
Gazet van Antwerpen – 7 februari 2007 (artikel niet meer online)

Tankonderdelen ten onrechte naar Eritrea
NRC Handelsblad – 7 februari 2007

Artikel op de MO* website: “Containers vol tankonderdelen naar explosieve Hoorn van Afrika” – 6 februari 2007