Regering moet exportbeleid herzien

Geen wapens naar India en Pakistan!

4 Maart 2005

Nederland moet geen wapens verkopen aan India en Pakistan. Vanwege het conflict in Kasjmir en de dreiging van een nucleaire oorlog tussen beide landen zouden militaire leveranties aan de regio niet toegestaan mogen worden. Komende donderdag 10 maart vergadert de Nederlandse regering met het parlement over het wapenexportbeleid. Acht Nederlandse organisaties doen in een brief aan Minister Bot een oproep het exportbeleid met India en Pakistan niet vrij te geven: het gaat om het IKV, Pax Christi, Campagne tegen Wapenhandel, de Landelijke India Werkgroep, Advocaten zonder Grenzen Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie NVMP, de Nederlandse afdeling van het Project on European Nuclear Non-Proliferation PENN-NL en de Women’s International League for Peace and Freedom. Vredes- en mensenrechtenorganisaties uit Zuid-Azië staan vierkant achter die oproep.

Kort voor Kerst schreef Minister Bot van Buitenlandse Zaken een brief aan de Tweede kamer waarin hij meedeelde de drempel te verlagen voor wapenexporten naar India en Pakistan. Acht Nederlandse organisaties schreven een gezamenlijk een brief aan Minister Bot omdat ze geen enkele aanleiding zien tot dergelijke stappen. Volgens hen blijft de dreiging van een oorlog tussen de kernwapenstaten Pakistan en India onverminderd groot en is een oplossing voor de kwestie Kasjmir nog even ver weg als altijd. Nog geen drie jaar geleden hield de wereld zijn adem in toen massale troepenverschuivingen de opmaat leken voor een nieuwe grote oorlog tussen de twee aartsrivalen; een nucleair treffen werd gevreesd. Hoewel het toen met een sisser afliep staan beide landen nog altijd op scherp en kan de minste aanleiding het lont in het kruitvat zijn. Van (nucleaire) ontwapening of andere stappen in de richting van een vreedzame verhouding tussen de buurlanden is in elk geval nog geen sprake. De aanleiding van het indertijd afgekondigde wapenembargo – de kernproeven van beide landen in 1998 – is daarom nog steeds actueel.

De oproep van de acht Nederlandse organisaties staat niet op zichzelf. De grootste koepel van Indiase en Pakistaanse vredesorganisaties steunt, evenals een belangrijke mensenrechtenorganisatie uit Kasjmir, de Nederlandse oproep voor een wapenstop. Zij vragen Nederland en de Europese Unie om geen wapens aan regio te verkopen. Niet alleen vrezen zij het gebruik ervan in het conflict in Kasjmir, ook wijzen ze op de onverminderd voortgaande wapenwedloop tussen India en Pakistan. Zij verwijzen bovendien naar de Europese gedragscode voor wapenexporten, op basis waarvan leveranties aan India en Pakistan niet toegestaan zouden mogen worden.
Tenslotte vinden zij dat beide landen hetzelfde geld veel beter kunnen steken in de enorme achterstanden op het gebied van armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs.

Zowel de Indiase en Pakistaanse organisaties, als hun Nederlandse collega’s dringen er daarom bij het parlement op aan om de regering aanstaande donderdag 10 maart te vragen haar standpunt te herzien en alsnog een volledig wapenembargo in te stellen.

Voor meer informatie:
Marjan Lucas (IKV): office 070-3507100 / mobiel 06-25024357
Frank Slijper (Campagne tegen Wapenhandel): 06- 28504778

Zie voor de betreffende brieven ook:
www.ikv.nl
www.indianet.nl.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer