GAO: Pentagon Should Delay Production Of JSF Until Costs, Production Risks Addressed

Overzichtspagina JSF


GAO: Pentagon Should Delay Production Of JSF Until
Costs, Production Risks Addressed

John M. Doyle, Aviation Week & Space Technology 29 maart 2006 LS

In een voordracht voor de Amerikaanse Senaat eerder deze week heeft de Rekenkamer (GAO) nogmaals met klem gewezen op de grote risico’s die kleven aan de huidige voortgang van zowel het F-22 als het JSF programma. Het gaat daarbij om prijsstijgingen, risico’s in de ontwikkeling, concurrentie met andere posten binnen de defensiebegroting, als ook het ontbreken van een gedegen investeringsstrategie.

Aanbeveling van de GAO: heroverweeg de invulling van de programma’s en kom met een realistische strategie. “This means matching needs and resources before more F-22A aircraft produced and ensuring that the JSF program demonstrates acceptable aircraft performance before it enters initial production.” Indien dit advies wordt opgevolgd lijkt nieuwe vertraging in het JSF programma onvermijdelijk. Dit heeft gevolgen voor de internationale samenwerkingspartners, die daardoor in planningsproblemen raken en mogelijk orders zullen heroverwegen. Het blad Aviation Week meldde maandag al dat de Australische regering overweegt 20 van de oorspronkelijk geplande 100 JSF toestellen door onbemande gevechtsvliegtuigen te vervangen. Ondanks de voortdurende onduidelijkheid rond het Amerikaanse programma wil het Pentagon wel nog dit jaar van haar partners horen hoeveel toestellen zij van plan zijn te bestellen. Dat lijkt ruim voorbarig zolang de VS, als grootste afnemer, zelf niet voldoende duidelijk heeft hoe de eigen plannen er uit zien.

Vraag voor de Nederlandse regering is ook in hoeverre het rekening heeft gehouden met nieuwe vertragingen en welke gevolgen dit heeft voor de luchtmacht, aangezien de F-16 volgens Defensie vanaf 2015 het einde van de levensduur bereikt.

Voor het GAO document met de testimony zie …
Zie verder ook onderstaand artikel daarover.


The Pentagon should delay production of the Joint Strike Fighter until it has a better handle on costs and production capability risks, the Government Accountability Office said yesterday. In testimony before the Senate Armed Services Committee, a GAO acquisition expert repeated previous findings that both the JSF and the F-22/A programs lack “executable business cases.” For example, the Defense Department plans to start producing JSF aircraft in 2007, even though less than 1 percent of the flight-test program will have been completed. Concurrently, testing and procuring the aircraft adds to the program’s cost and schedule risks, further weakening Defense Department buying power while jeopardizing its ability to replace its aging tactical air force efficiently, said Michael Sullivan, an acquisition expert at GAO. Additionally, there is a 198 aircraft gap between the 381 F-22/As that the Air Force says it needs and the 183 fighters the Pentagon says it can now afford. Sullivan was one of several congressional watchdogs that found fault with Defense Department plans to fund the production of the advanced fighter aircraft. Christopher Bolkcom, a national defense specialist with the Congressional Research Service, called Air Force plans to pay for the final 60 F/22s a “risky strategy.” Pentagon and Air Force planners want to buy those 60 F/22s 20 aircraft a year over three years, from 2008 through 2010. The Air Force plans to fund the purchases in four increments, but the congressional watchdogs said the plan could set a dangerous precedent for funding other Pentagon programs with money troubles.

JSFbuttonJSF artikelen Campagne tegen Wapenhandel
JSFbuttonJSF kamer- en regeringsstukken
JSFbuttonJSF artikelen (internationale, militaire) pers
JSFbuttonLinks

Steun Stop Wapenhandel

Doneer