Overzichtspagina JSF

foto's JSF

Artikelen Campagne tegen Wapenhandel
Iedereen kan JSF promoten Vredesmagazine september 2008
Onderzoeksdossier JSF Campagne tegen Wapenhandel en VD AMOK, gepubliceerd in VredesMagazine juni 2008. PDF-versie.
Gevechtsvliegtuigen bouwen om je wapenindustrie te positioneren
november 2007
De bommenwerpers van Balkenende 4 maart 2007
De JSF na de verkiezingen, VD AMOK, nr. 5, 2006
JSF: Kabinet rekent zich ten onrechte rijk, 30 september 2006
JSFbuttonArchief artikelen Campagne tegen Wapenhandel
JSF artikelen (internationale, militaire) pers /articles (international, military) press
JSF: wat is de betekenis voor de Nederlandse economie?… het PriceWaterhouseCoopers/EZ rapport JSF-Nieusw 13 augustus 2008
Miljardendans in de lucht Forum, tijdschrift VNO-NCW, 20 juni 2008
Het zwarte gat dat JSF heet door generaal-majoor b.d. A.J. van Vuren. Eindhovens Dagblad 7 juni 2008
flag  Canada to buy fewer F-35 fighters than thought Reuters, may 12, 2008
flag  Fighter jet deal may be put off Afterposten - News from Norway, april 18 2008
JSFbuttonArchief JSF artikelen / Archive JSF articles
JSFbuttonArchief JSF Kamer- en regeringsstukken / Archive parliament and government
Omdat Kamer- en regeringsstukken elders op het web reeds goed worden bijgehouden, hebben wij de rubriek Kamer- en regeringsstukken per mei 2008 afgesloten.

JSF Links
flag Lockheed Martin
flag Federation of American Scientists (US) over JSF
flag  Netherlands Industrial Fighter Aircraft Replacement Platform (NIFARP)
flag Zoekpagina Pentagon
JSF nieuws Nieuwssite over JSF
Website JSF-Nee van Campagne tegen Wapenhandel en Fonds Vredesprojecten
Homepage
JSF bewapening
JSF en kernwapens
Wie verdient aan de JSF?
Meer links / More links
JSF Diversen / Miscellaneous
Radioprogramma Argos over mislukte testtrainingen, explosieve kosten en hogere coalitiepolitiek. 30 november 2007
Doca heeft een aantal knipselkranten uitgegeven over  de JSF. Zie de Doca website. Bestellen: maak  ¤ 5,- (incl. verzendkosten) over op giro 2904981 t.n.v. Doca, Arnhem o.v.v. titel en datum van uitgave.
Tien keer nee tegen de JSF Tien goede redenen om de JSF niet aan te schaffen
Overzicht Nederlandse bedrijven betrokken bij de JSF Zie op de    website JSF-nee wat deze bedrijven maken en waar ze gevestigd zijn.
 
flag Link naar Bob Fosko's JSF-versie van Paranoid van Black Sabath
Acties tegen JSF/Actions against JSF
Wat deed die wapenhandelaar in ons parlement?  n.a.v. besloten zitting met Executive Vice President van Lockheed Martin in Nederlands parlement. 17 april 2008
"Luchtmachtcollecte' voor de JSF Ludieke actie in vier steden naar aanleiding van Rekenkamerraport. 4 december 2007

foksuk